Capture Perfect

Capture-Perfect

Savršena udobnost

DR Skeneri kompanije Canon dolaze zajedno sa CapturePerfect softverom da bi pojednostavili skeniranje, memorisanje, podelu i štampanje dokumenata.
Skenirajte direktno u e-poštu, PDF format, datoteku ili prezentaciju jednim dodirom na taster. Registrujte rutinske poslove. Uredite, preuredite i upravljajte datotekama bez napora. Uživajte u jednostavnosti od početka do kraja.

Savršen kvalitet

Softver CapturePerfect značajno poboljšava kvalitet slike. Krajnji rezultat je da vaši digitalni dokumenti često izgledaju bolje nego originali. Napravite i najsvetliji tekst čitljivim. Obezbedite uglađene i oštre grafike. Uklonite boje radi preciznog očitavanja optičkog prepoznavanja znakova. Rotirajte slike. Skenirajte nesortirane dokumente bez brige. Očekujte uvek savršen kvalitet.

Savršena produktivnost

Softver CapturePerfect ubrzava zadatke skeniranja tako da možete uštedeti na vremenu, smanjiti troškovi radne snage i možete da nastavite sa ostalim važnim zadacima. Steknite korist od skeniranja sa visokim performansama pri punoj brzini … na profesionalan način i bez problema.

U širokoj ponudi karakteristika softvera CapturePerfect se radi lakše upotrebe nalaze:

• skeniraj u PDF
• skeniraj za slanje
• skeniraj za štampanje
• skeniraj za prezentaciju
• skeniraj u datoteku
• skeniraj prema štampaču
• multi prozor
• povećanje teksta
• poravnjavanje
• ispravljanje
• prethodni sken
• rotacija slike
• bojenje
• optičko prepoznavanje znakova