PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Russia

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni, kompanijski i korisnički poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Elmira Alieva

Telefon: +7 495 2585600

E-adresa: elmira.alieva@canon.ru