PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Greece

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefon: +30 210 7454 651

E-pošta: Drossos.Drossos@canon.gr


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefon: +30 210 7454 651

E-pošta: Drossos.Drossos@canon.gr


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefon: +30 210 7454 651

E-pošta: Drossos.Drossos@canon.gr