bridge silhouette over purple sky

Saveti za kompoziciju fotografije

Kompozicija jednostavno predstavlja postupak kojim određujete raspored subjekata u kadru. Kompozicija predstavlja istinski kreativnu stranu fotografije i veoma je zabavno učiti pravila, da biste ih zatim kršili!

Da biste unapredili svoje fotografije, pogledajte sledeće stavke i video zapis i primenite ideje iz njih u praksi.

  1. 1. Razmislite o subjektu – Odabir onoga što želite da fotografišete je prvi korak ka snimanju odličnih fotografija. Budite obazrivi i tražite zanimljive subjekte koji vam zapadnu za oko – što je subjekat zanimljiviji, to će vaša fotografija biti bolja

  2. 2. Pravilo trećina – Pokušajte da pozicionirate subjekat izvan centra kadra. Postavljanje ključnih elemenata na imaginarne linije koje dele vaš kadar na vertikalne i horizontalne trećine omogućava pravljenje prijatnih slika

  3. 3. Vodeće linije – Prirodne linije poput putanja, šina, zidova ili ograda mogu se iskoristiti za uvođenje posmatrača u sliku. Takođe je odlično ako u blizini tačke nestajanja postoji zanimljiv subjekat na koji se može fokusirati

  4. 4. Uokvirivanje – Postavite subjekat u prirodan okvir, poput okvira vrata. Drveće, grane ili luk takođe mogu da posluže za privlačenje pažnje na subjekat

  5. 5. Ispunite kadar – Učinite subjekte velikim u kadru pri snimanju divljači i portreta. Zumirajte ili se približite subjektima kako biste eliminisali mrtav prostor oko subjekta

  6. 6. Prostor za kretanje – Subjekti koji se kreću se najbolje snimaju ako im se ostavi prostor ispred. Na primer, pri snimanju automobila, pokušajte da ga postavite blizu ivice kadra kako bi vozilo dobilo prostor u koji može da uđe

  7. 7. Dijagonale – Dijagonalne linije koje seku kadar stvaraju osećaj dramatičnosti i kretanja. Tipični širokougaoni snimci češće sadrže dijagonale zahvaljujući široj perspektivi. Takođe pokušajte da usmerite fotoaparat naviše ili naniže kako biste naglasili ove linije

  8. 8. Promenite tačku gledanja – Povećajte atraktivnost svojih slika promenom mesta snimanja. Pokušajte da kleknete na jedno koleno i postavite fotoaparat na pod kako biste dobili nisku perspektivu; možete i da držite fotoaparat visoko u vazduhu ili potražite isturenu tačku radi snimanja odozgo

  9. 9. Tekstura, šablon i detalji – Bez obzira na to snimate li pejzaže, prirodu, arhitekturu ili radnju, približite se i potražite teksture i detalje kako biste svojim slikama dodali novu dimenziju. Kontrasti boja, simetrija i šabloni mogu se pronaći gotovo svugde, otvorite četvore oči da biste našli ove detalje

  10. 10. Osećaj za razmeru – Dodajte razmeru slikama radi naglašavanja scene i dodavanja tačke fokusa. Ovaj postupak može biti posebno uspešan pri snimanju pejzaža. Ljudske figure idealno služe u ovu svrhu jer ih posmatrač odmah raspoznaje.

Pogledajte naš video zapis o kompoziciji ovde:

 

Pokušajte da izaberete subjekat i vidite koliko različitih kompozicija možete da snimite primenom 10 prethodnih stavki. Zatim snimite još 10 fotografija kršeći ova pravila, npr. postavljajući subjekat u samu sredinu kadra ili čineći ga vrlo malim u kadru tako što ćete do kraja smanjiti zum. Ne zaboravite da snimite i horizontalne i vertikalne slike kako biste videli šta najbolje funkcioniše. Ubrzo ćete shvatiti da vam je na raspolaganju beskonačno mnogo načina za kompoziciju slike i otkriti koje tehnike kompozicije omogućavaju kreiranje zanimljivih fotografija.