Canon TrueProof Specifikacije

Ključne karakteristike

Profesionalno rešenje za probne otiske prilagođeno za digitalnu štampu velikog obima (crno-belo, spot boje ili puna boja). TrueProof je pravi "Dobijate ono što vidite" (WYSIWYG) sistem za proveru na ekranu, koji se ponaša kao virtuelni štampač.

HARDVERSKI ZAHTEVI

Procesor

64-bitni procesor sa najmanje 4 fizička jezgra i podrškom za Hyper Threading, 3 GHz, 24 GB RAM memorije (preporučeno: 64 GB)

Veličina diska

najmanje 500 GB prostora na disku

Operativni sistem

Windows 7 (64-bitni)
Windows Server 2008 (64-bitni)
Novell Suse Linux Enterprise Server 11 SP3 (64-bitni)
Windows Server 2012 (64-bitni)
Apple OS10.10 (Yosemite)
VMware ESXi V5.x