FT-hero1

Investicija kompanije FT Solution u digitalnu tehnologiju podstakla je novi rast poslovanja

Inovacije i usredsređenost na klijente glavni su razlozi za uspeh kompanije FT Solutions, koja je povećala upotrebu digitalne tehnologije da bi implementirala prednosti štampanja promenljivih podataka na isplativ i profitabilan način. Najnovija investicija od 1.000.000 GBP (približno 1.200.000 EUR) u sisteme za proizvodnu štampu održala je ovu sve veću grupu za usluge štampe u vrhu po tehnologiji i uklonila sav otpad povezan sa isticanjem roka uskladištenih zaliha.

FT-image1

„Investiranje u te vrhunske sisteme za digitalnu štampu od ključne je važnosti za naš uspeh u budućnosti i već je donelo fantastične prednosti, poput povećanog kvaliteta i veće fleksibilnosti, za kompaniju FT Solutions i naše klijente.“

Tom Gurd, generalni direktor