Canon VB-M740E

VB-M740E

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Canon VB-M740E, njegovim karakteristikama i mogućnostima.

DIGIC NET II

Efikasna mrežna obrada

Digic DV III

Upravljanje kvalitetom slike i kontrola

1.3 Mega Pixel

Slike visokog kvaliteta

Auto DayNight

Uklonjivi IC filter

Intelligent Function

Analiza video sadržaja

Intrusion Detection

Zaštita zona

Power over Ethernet

Napajanje preko Ethernet mreže

ADSR

Dodatna kontrola propusnog opsega

SD Card

Lokalno snimanje

CCMT

Kontrola više kamera

 • VB-M740E glavna jedinica
 • CD-ROM za podešavanje
 • Sigurnosna žica i zavrtanj za fiksiranje
 • Ploča za plafon i zavrtnji za fiksiranje
 • Ključ
 • Šablon
 • Kabl za napajanje
 • Kabl U/I interfejsa
 • Vodič za instalaciju
 • Garantna knjižica
 • Garantni list
 • Pakovanje

Kalkulator za ugao gledanja

Kalkulator za potrebni prostor na disku

Camera Layout Simulator (CLS)