Softver za štampače za velike formate

Softver za štampač za velike formate koji vam pomaže da unapredite radni proces i proizvodnu štampu.

Softver za radni proces za grafički dizajn


Unapredite radni proces, od pripreme za štampu do završne obrade. Obezbedite postojan kvalitet otisaka i upravljanje bojama.

Idealni za...

  • Štamparije

  • Maloprodaja

  • Fotografi/dizajneri/maloprodaja

Softver za CAD/GIS radni proces


Optimizujte i upravljajte štampanjem dokumenata velikog formata za CAD/GIS, veb i mobilnu primenu.

Idealni za...

  • Proizvođači

  • Arhitektura, inženjering i građevinarstvo

Softver za upravljanje štamparijom


Unapređena proizvodna štampa za štamparije i reprografska odeljenja.

Idealni za...

  • Štamparije

  • Reprografska odeljenja

imagePROGRAF softver u paketu


Na najbolji način iskoristite imagePROGRAF štampač za velike formate i unapredite radni proces, uz naš asortiman snažnog besplatnog softvera koji se isporučuje u paketu.

Idealni za...

  • Štamparije

  • Maloprodaja

  • Fotografi/dizajneri/maloprodaja

Sledeći koraci

Zatražite informacije

Srodni proizvodi i usluge

Slični proizvodi

PosterArtist >
Intuitivni softver zasnovan na vebu koji omogućava kreiranje spektakularnih postera, reklamnih natpisa i flajera u nekoliko jednostavnih klikova.

Štampači za fotografiju i umetnost >
Idealni su za štampanje fotografija, umetničkih dela i prilagođenu primenu.

Štampači za znakove i materijale za prodajna mesta >
Idealni su za štampanje postera, znakova ili izložbene grafike.

Ploteri >
Idealni su za CAD/GIS primenu.

Štampači za probne otiske >
Idealni su za štampanje probnih otisaka reklamnih panoa, pakovanja, postera, brošura, materijala za slanje direktnom poštom ili biltena.

Specijalizovani i industrijski štampači >
Idealni su za proizvodne procese štampe izvan tržišta grafičkog dizajna.

Srodne usluge

Poslovne usluge >
Želite da razvijete poslovanje, povećate produktivnost, smanjite troškove štampe ili da eksternalizujete usluge u vezi sa štampanjem i dokumentima? Bez obzira na izazov, Canon može da vam pomogne pomoću prilagođenih usluga za ispunjavanje ciljeva.