Canon F-718SGA Specifikacije

DISPLEJ

Cifre

Maks. 18 cifara

Linije

Dvojni (matematički ili linijski) metod za izračunavanje

Veličina ekrana za prikazivanje

86 (D) x 21 (Š) mm

Veličina znakova za prikazivanje

Matrica veličine 96 x 31 tačaka (broj prikazanih znakova u jednom redu: 15)

FUNKCIJE

Trigonometrijske operacije

Da

Jedinica za ugao

DA (DEG, RAD, GRAD)

Binarni, oktalni, decimalni, heksadecimalni račun

Ne

Konverzija koordinata

DA (pravougaoni <-> polarni)

Faktorijel, kombinacije, permutacije

Da

Razlomci

Da

Slučajni broj

Da

Statističke operacije

Da

Razlomak od decimalnog broja

Da

Ukupne funkcije

264

KARAKTERISTIKE

Poklopac

Zaštitni poklopac

Automatsko isključivanje

Da (nakon 7 min)

SPECIFIKACIJE

Memorija

17 memorijskih mesta za skladištenje i pozivanje

Izvor napajanja

Solarna energija i baterija

Baterija

CR2032 x 1 (može se zameniti)

Veličina

168 x 80 x 14,5 mm

Boja

Crna

Težina

140 g

Informacije o pakovanju

DBL = dvostruko plastično pakovanje sa kartonom

NAPOMENE