Canon F-715SG Specifikacije

DISPLEJ

Cifre

10+2 (unutrašnje izračunavanje sa najviše 16 cifara)

Linije

2

Veličina ekrana za prikazivanje

61 x 25 mm

Veličina znakova za prikazivanje

9,6 x 3,96 mm

FUNKCIJE

Opšte računske operacije

Da

Trigonometrijske operacije

Trigonometrija, obrnuta trigonometrija

Jedinica za ugao

Da

Konverzija koordinata

DA (pravougaoni <-> polarni)

Faktorijel, kombinacije, permutacije

Da

Razlomci

Da

Slučajni broj

Da (Rand i I-Rand)

Statističke operacije

Da (2 promenljive)

Razlomak od decimalnog broja

Da

Ostalo

Izračunavanje LCM, GCD, količnika i ostatka

Ukupne funkcije

250

KARAKTERISTIKE

Poklopac

Da - klizeći zaštitni poklopac

Automatsko isključivanje

Da - 7 minuta

Ostalo

Indikator niskog nivoa baterije

SPECIFIKACIJE

Memorija

17 memorijskih mesta za skladištenje i pozivanje

Izvor napajanja

Solarna energija i baterija

Baterija

1 x LR44

Veličina

165 x 80 x 14,5 mm (bez poklopca)
168 x 86,3 x 17,8 mm (sa poklopcem)

Boja

Izbor od tri boje: crna, bela sa magentom na tasteru sa strelicom i zaštitnom poklopcu, bela sa plavom na tasteru sa strelicom i zaštitnom poklopcu

Težina

124 g (sa poklopcem)

Informacije o pakovanju

DBL = dvostruko plastično pakovanje sa kartonom/HB = kutija koja može da okači

Ostalo

Donji deo kućišta i/ili zaštitna maska izrađeni su od reciklirane plastike sa proizvoda kompanije Canon

NAPOMENE