Canon AS-120 Specifikacije

DISPLEJ

Cifre

12

Tip

mali stoni

Ugaoni displej

Uspravno okrenut LCD ekran

Prikaz komandnog znaka za računjanje

Da

Zarez za razdvajanje cifara

Oznaka za razdvajanje hiljada

Veličina prikaza displeja

72,8 x 22,3 mm

Veličina znaka na displeju

18 x 4,6 mm

FUNKCIJE

Račun sa konstantom

Da

Glavni zbir

Da

Taster za prebacivanje

Da

Izmena funkcije

Promena znaka

TASTATURA

Procenat

%+/-

O taster(i)

0,00

Raspored

Plastika

Povratni taster (RV)

Da

Taster shift

Da

Kvadratni koren

Da

GT taster

Da

Taster za promenu znaka

Da

Taster za zbir

Da

Povećanje ili smanjivanje marže

Označavanje

KARAKTERISTIKE

Automatsko isključivanje

Da

SPECIFIKACIJE

Memorija

Da (M+, M-, RM/CM)

Izvor napajanja

Dvojno napajanje

Baterija

1 x LR44

Veličina kućišta

145 x 100 x 33,5 mm

Boja

Tamnosiva

Težina

108 g

Informacija o pakovanju

HB (kutija koja može da okači)

PRIBORI

NAPOMENE