Uslovi i odredbe & Izjava o privatnosti

Uslovi i odredbe za Canon nalog

Ažuriraćemo ove uslove i odredbe s vremena na vreme. Obaveštavaćemo vas o promenama ovih uslova i odredbi tako što ćemo ih objavljivati na mreži. Takođe ćemo koristiti bilo koje sredstvo komunikacije koje vi pružite da bismo vas obavestili o značajnim promenama ovih uslova i odredbi, ako postoje. Ako nastavite da koristite Canon nalog nakon što objavimo ažurirane verzije ovih uslova i odredbi, saglasni ste da budete obavezani ažuriranim uslovima.

1. Šta je to Canon nalog?

Canon nalog, ranije poznat kao You Connect nalog i MyCanon nalog, predstavlja korisnički akreditiv koji ćete koristiti da uspostavite i potvrdite svoj identitet za veb stranice i usluge kompanije Canon. Canon nalog možete da koristite da biste pristupili različitim uslugama koje obuhvataju pribavljanje informacija o Canon proizvodima, prijavljivanje na Canon prodavnicu na mreži radi kupovine određenih Canon proizvoda i dobijanje pristupa različitim veb stranicama kompanije Canon i povezanim uslugama (kao što je pretplata na Canon bilten, galerija You Connect i irista itd.), koje s vremena na vreme pružaju kompanija Canon, njene povezane kompanije ili treće strane imenovane od strane kompanije Canon (zajednički „Canon usluge“). Imajte u vidu da korišćenje Canon usluga podleže važećim i merodavnim uslovima i odredbama za svaku od njih. Osim toga, imajte u vidu da Canon proizvodi i Canon usluge mogu da se razlikuju između različitih zemalja; da se isti Canon proizvodi i Canon usluge možda ne pružaju u svim zemljama, kao i da će neke Canon usluge neposredno povezane sa određenim Canon proizvodima biti povezane sa vašim prebivalištem.

2. Ko može da se registruje za Canon nalog?

Canon nalog dostupan je u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, licima starijim od 18 godina. Pristup Canon uslugama i njihovo korišćenje od strane bilo kog lica mlađeg od 18 godina dozvoljeno je samo uz izričitu dozvolu roditelja ili zakonskog staratelja koji treba da se registruje u svoje ime.

3. Kako da kreirate Canon nalog?

Da biste kreirali Canon nalog, potrebno je da obezbedite važeću adresu e-pošte koja će takođe biti vaše korisničko ime i određene demografske podatke, kao što su ime, prezime, zemlja prebivališta itd. Slobodno možete da izmenite korisničko ime i lozinku tako što ćete se prijaviti u Canon nalog nakon uspešne registracije. Canon nalog obezbeđen vam je besplatno i namenjen je za vašu ličnu upotrebu. Međutim, snosićete sve troškove i izdatke neophodne za registraciju Canon naloga i korišćenje Canon usluga.

Imajte u vidu da kompanija Canon zadržava pravo da prihvati podnosioce zahteva po sopstvenom nahođenju i, bez neprimerene diskriminacije, odbije bilo kog podnosioca zahteva za kojeg razumno smatra da nije podesan.

Kada se registrujete za Canon nalog, saglasni ste da ćete kompaniji Canon pružiti tačne podatke tražene u obrascu za registraciju. Nakon registracije, takođe treba da održavate tačnost navedenih podataka tako što ćete koristiti veze obezbeđene u e-poruci sa potvrdom registracije ili objavljene na veb stranici kompanije Canon. Više informacija o načinu na koji kompanija Canon koristi i prosleđuje vaše lične podatke potražite u smernicama za privatnost u nastavku.

4. Smernice za privatnost

Više informacija o tome kako koristimo informacije klijenata potražite u našim smernicama za privatnost podataka klijenata.

5. Odricanje od odgovornosti

Izričito prihvatate i saglasni ste da:

vaša registracija i upotreba Canon naloga i povezanih Canon usluga bude isključivo na vaš sopstveni rizik. se Canon nalog i povezane Canon usluge pružaju u „VIĐENOM“ i „DOSTUPNOM“ stanju. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija Canon i njene povezane kompanije izričito odriču sve garancije i uslove bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane, uključujući, između ostalog, podrazumevane garancije i uslove mogućnosti prodaje, podesnosti za određenu upotrebu i nepovređivanja prava.

Kompanija Canon i njene povezane kompanije ne garantuju da će (a) upotreba Canon naloga i Canon usluga ispuniti vaše zahteve, (b) upotreba Canon naloga i Canon usluga biti neprekinuta, blagovremena, bezbedna ili bez grešaka, (c) bilo koji rezultati dobijeni na osnovu upotrebe Canon naloga i Canon usluga biti tačni ili pouzdani.

Bilo koji materijal koji je preuzet ili na drugi način pribavljen upotrebom Canon naloga i Canon usluga je prema vašem sopstvenom nahođenju i na vaš sopstveni rizik i bićete u potpunosti odgovorni za svu eventualnu štetu na vašem računaru, serveru ili drugom uređaju ili eventualni gubitak podataka koji proisteknu iz preuzimanja bilo kog takvog materijala.

Nikakav savet niti informacije, usmene ili pismene, koje pribavite od strane kompanije Canon (uključujući njene povezane kompanije) ili putem ili upotrebom Canon naloga i Canon usluga neće predstavljati bilo koju garanciju koja nije izričito navedena u ovim uslovima i odredbama.

6. Žig kompanije Canon

Nikome nije odobreno prikazivanje ni upotreba trgovačkih znakova ili logotipa kompanije Canon ili grupe Canon na bilo koji način bez prethodnog pribavljanja pisane saglasnosti kompanije Canon.

7. Izbor zakona i suda

7.1 Podložno stavu 7.2, ovi uslovi i odredbe i bilo koji spor u vezi sa njima ili Canon nalogom rukovodiće se zakonom Engleske i Velsa, a sporovi u vezi sa ovim uslovima i odredbama ili Canon nalogom rešavaće se pred sudovima Engleske i Velsa.

7.2 Kao klijent, možete imati pravo na sudski proces na vašem jeziku i u lokalnom sudu. Lokalna organizacija za zaštitu potrošača može da vam pruži savete u vezi s vašim pravima. Ovi uslovi i odredbe ne ograničavaju vaša zakonska prava.

8. Detalji o kompaniji Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandija
Telefon 0031 20 545 8545
Faks 0031 20 545 8222
Matični broj kompanije: 33166721
Poreski broj: NL005916343B01

9. Autorska prava

Autorska prava © Canon Europa N.V. Sva prava zadržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, dalja distribucija, ponovno objavljivanje ili izmena bilo kojih informacija, slika i trgovačkih znakova prikazanih na ovoj veb stranici.