Canon TrueProof

TrueProof

TrueProof predstavlja WYSIWYG sistem za proveru na ekranu pre štampanja koji funkcioniše kao virtuelni štampač i poboljšava i pojednostavljuje proveru pre štampanja. Možete da pregledate slike na stranicama i proverite tačnost registracije - do nivoa piksela, ako je potrebno - pre nego što zadaci digitalne štampe pređu u fazu proizvodnje.
Pored toga, kako bi se omogućilo maksimalno poklapanje boja, TrueProof može da se proširi pomoću opcionih modula za pravljenje softverskih i štampanih probnih otisaka u boji. Klijent time dobija potpuno funkcionalno rešenje za probne otiske namenjeno za digitalnu proizvodnu štampu u punoj boji.

Prednosti

  • Eliminiše troškove u vezi sa vremenom neoperativnosti, potrošnim materijalom, osobljem i vremenom podešavanja proizvodnog štampača velikog obima štampe za pravljenje probnih otisaka.
  • Opcija TrueProof SoftProof omogućava izbegavanje velikog broja papirnih probnih otisaka. Preciznost zahvaljujući punoj simulaciji štampača.
  • Izuzetno precizan prikaz koji obuhvata simulaciju prozirnog papira, odvojenih ravni boja i unapred odštampanih obrazaca
  • Određivanje potrošnje mastila koje predstavlja ključne i precizne podatke za izračunavanje ukupnih troškova
  • Provera podataka za štampu na osnovu stvarnog stanja štampe i u skladu sa objavljenim normama (npr. ISO 12647, G7) ili prilagođenim vrednostima
  • TrueProof V5.0 nudi prvo sveobuhvatno rešenje za radni proces za probne otiske u boji namenjeno tržištu digitalne štampe.

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Canon TrueProof

Fleksibilno rešenje za pregled na ekranu za komercijalno štampanje


TrueProof je izuzetno precizna i sveobuhvatna WYSIWYG softverska alatka za proveru, koja ima ulogu virtuelnog IPDS ili PCL proizvodnog štampača kompanije Canon za veliki obim štampe. TrueProof može da proveri da li su aplikacije iz spoljnih izvora spremne za proizvodnju pre njihovog prebacivanja na stvarni proizvodni štampač - izbegava se nepotrebno vreme neoperativnosti usled neispravnih datoteka ili nepravilnog rasporeda, a klijenti ostvaruju uštedu novca i dobijaju povećanje performansi. Svaka aplikacija koja se usmeri na TrueProof može da se prikaže u punoj rezoluciji za štampu na ekranu. Funkcije poput simulacije stranica sa obostranom štampom ili preklapanja unapred odštampanih oblika čine TrueProof potpuno funkcionalnom alatkom za proveru za određeni uređaj.
Pored toga, kako bi se omogućilo maksimalno poklapanje boja, TrueProof može da se proširi pomoću opcionih modula za pravljenje softverskih i štampanih probnih otisaka u boji. Klijent time dobija potpuno funkcionalno rešenje za probne otiske namenjeno za digitalnu proizvodnu štampu u punoj boji.
TrueProof se takođe koristi za određivanje potrošnje mastila i pokrivenosti bojom za aplikacije, što je važan parametar za finalno izračunavanje. TrueProof u ovom slučaju koristi funkciju originalnog štampača i pruža precizan obračun pokrivenosti bojom i potrošnje mastila.
TrueProof može da simulira sve tipove proizvodnih štampača kompanije Canon sa SRA komanderom (tj. VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, serija ColorStream, serija JetStream i serija ImageStream).
TrueProof Core primarno je dizajniran za blisku interakciju sa PRISMAproduction, ali može da se poveže sa bilo kojim drugim IPDS/PCL izlaznim sistemom koji simulira proizvodni štampač kompanije Canon velikog obima štampe.

Sledeći koraci

Zatražite informacije