PRISMAproduction Host Specifikacije

Softver za proizvodno štampanje

Softver za upravljanje štampom

FUNKCIJE

SPS modul

Raspoređivanje datoteka za štampu sa AFP/linijskim podacima direktno na povezane IPDS uređaje
Sigurnost zahvaljujući automatskom prijavljivanju i oporavljanju od grešaka
Kontrolne tačke (vreme i stranica)
Knjigovodstvo
JES kontrola operatera
Kanal i mrežna veza
Prilagođene stranice separatora
CustomTone podrška
A-Twin i A-Triplex podrška preko TCP/IP, /370 i ESCON

Podrška za štampače

Svi IPDS neimpaktni štampači povezani sa hostom

CIS modul

Konvertuje AFP, mešane podatke, S/370 linijske podatke, linijske podatke u formatu za snimanje, XML i/ili Unicode u MO:DCA-P
Poboljšava AFP datoteke tako što vam omogućava da dodajete bar-kodove, novu grafiku, pa čak i nove komande za završnu obradu itd. Moguće dodavanje ili uklanjanje blokova teksta
Ugrađuje neophodne resurse u AFP tok podataka
Segmentira ulaznu datoteku u više izlaznih datoteka
Ugrađuje UP3I operacije završne obrade u AFP datoteku
Sortira AFP stranice na osnovu različitih kriterijuma (sadržaj, raspored, uparivač)
Obrnut redosled stranica za čitavu datoteku
Kreiranje informacija indeksa na osnovu izbornih kriterijuma

Modul rutera

Prenos linijskih, AFP i MO:DCA podataka sa hosta na server
Podrška za IBM standard za preuzimanje (preko TCP/IP protokola)
LP klijentski protokol
Podrška za FTP prenos
Podrška za host komandu za raspoređivanje
Podrška za izlaz
Integrisano pakovanje resursa
Komprimovanje i/ili šifrovanje datoteka pomoću interfejsa za klijentsku alatku
Knjigovodstvo i evidentiranje na izvornom sistemu
Podrška za LCDS podatke (ograničena FCB podrška)

MOD2AFP/HP2AFP

Konvertuje SIEPRT/Model 2 tokove podataka u AFP i preusmerava poslove za štampu nazad u JES red za raspoređivanje
Podrška za JES izlazne grupe
Konvertuje Model2resources

SISTEMSKI ZAHTEVI

Sistemski zahtevi

IBM MVS, OS/390 ili z/OS, JES2 i JES3
Fujitsu Siemens BS2000