Canon CanoScan LiDE 110 Specifikacije

Tip

Stoni položeni skener u boji

Element za skeniranje

CIS

Izvor svetla

LED lampa sa tri boje (RGB)

Optička rezolucija

2400x4800 tpi ¹

Izbor rezolucije

25 - 19.200 tpi

Interfejs

Hi-Speed USB

Gradacija skeniranja (u boji)

48-bitni ulaz - 48/24-bitni izlaz

Gradacija skeniranja (nijanse sive)

16-bitni ulaz - 8-bitni izlaz

Maksimalna veličina dokumenta

A4/Letter [216 x 297 mm]

EZ-Scan tasteri

4 tastera (PDF, AUTOMATSKO SKENIRANJE, KOPIRANJE, E-POŠTA)

Brzina stvaranja pregleda

Približno 14 s¹

Brzina skeniranja (u boji)

3,7 milisekundi po redu (300 tpi), 16,7 milisekundi po redu (2400 tpi)¹

Brzina skeniranja (nijanse sive)

3,7 milisekundi po redu (300 tpi), 5,6 milisekundi po redu (2400 tpi)¹

Brzina skeniranja (crno-belo)

3,7 milisekundi po redu (300 tpi), 5,6 milisekundi po redu (2400 tpi)¹

Brzina skeniranja (A4, 300 tpi, u boji)

Približno 16 s¹

Softver koji se isporučuje u paketu

ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX

Napajanje

Isporučuje se putem USB priključka

Potrošnja energije

približno USB napajanje od 2,5 W (tokom rada)
približno 1,4 W (u stanju pripravnosti)
približno 11 mW (obustavljanje)

Dimenzije

250x370x40 mm

Težina

približno 1,6 kg

Raspon radne temperature

od 5 stepeni C do 35 stepeni C

Raspon radne vlažnosti

10% do 90% RV (bez kondenzacije)

Podržani operativni sistemi

Windows 8 (32/64-bitni)
Windows 7 (32/64-bitni)
Windows Vista (32/64-bitni)
Windows XP (32-bitni)
Mac OS X 10.4.11 - 10.8

Odricanje odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.

CanoScan i ScanGear su zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Inc.

Sve robne marke i nazivi proizvoda predstavljaju zaštićene znakove odgovarajućih kompanija.

Microsoft, Windows i Windows logotip zaštićeni su trgovački znakovi ili registrovani trgovački znakovi korporacije Microsoft Corporation u SAD i/ili u drugim državama.

Fusnota

¹ Optička rezolucija predstavlja vrednost maksimalne rezolucije hardverskog uzorkovanja, na osnovu standarda ISO 14473

¹ Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prethodnu obradu.

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Brzina skeniranja dokumenta u boji meri se pomoću grafikona za testiranje A u skladu sa standardom ISO/IEC 24735, dodatak C. Brzina skeniranja odnosi se na vremenski interval od pritiskanja tastera za skeniranje u upravljačkom programu za skener do isključivanja statusnog ekrana. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.