Canon CanoScan 5600F Specifikacije

Tip

Stoni položeni skener u boji sa adapterom za filmove

Element za skeniranje

CCD, 6 redova, u boji

Izvor svetla

Bela LED lampa - refleksivna / hladna katodna fluorescentna lampa

Optička rezolucija

4800 x 9600 tpi ¹

Izbor rezolucije

25-19.200 tpi

Interfejs

Hi-Speed USB

Gradacija skeniranja (u boji)

48-bitni ulaz -> 48/24-bitni izlaz

Gradacija skeniranja (nijanse sive)

48-bitni ulaz -> 16-bitni (samo za skeniranje filmova) / 8-bitni izlaz

Maksimalna veličina dokumenta

A4/Letter [216 x 297 mm]

EZ-Scan tasteri

7 tastera (PDF x 4, COPY, PHOTO/FILM, E-MAIL)

Brzina stvaranja pregleda

Približno 3 s ¹

Brzina skeniranja (u boji)

1,8 milisekundi po redu (300 tpi), 14,6 milisekundi po redu (4800 tpi)¹

Brzina skeniranja (nijanse sive)

1,8 milisekundi po redu (300 tpi), 14,6 milisekundi po redu (4800 tpi)¹

Brzina skeniranja (crno-belo)

1,8 milisekundi po redu (300 tpi), 14,6 milisekundi po redu (4800 tpi)¹

Brzina skeniranja (A4, 300 tpi, u boji)

Približno 11 s ¹

Rad s filmom

Rolna filma od 35 mm (negativ/pozitiv)/6 kadrova
Slajd (negativ/pozitiv)/4 kadra

Softver koji se isporučuje u paketu

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

Napajanje

AC adapter - ugrađen

Potrošnja energije

19 W maks. (rad) ¹
3,2 W (u stanju pripravnosti)
0,4 W (isključen)

Dimenzije

272 x 491 x 97 mm

Težina

približno 4,3 kg

Raspon radne temperature

od 10 stepeni C do 35 stepeni C

Raspon radne vlažnosti

10% do 90% RV (20% do 80% RV za skeniranje filmova), bez pojave kondenzacije

Podržani operativni sistemi

Windows 8 (32/64-bitni)
Windows 7 (32/64-bitni)
Windows Vista (32/64-bitni)
Windows XP (32-bitni)
Windows 2000
Mac OS X 10.3.9 - 10.8

Odricanje odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.

CanoScan i ScanGear su zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Inc.

Microsoft, Windows i Windows logotip zaštićeni su trgovački znakovi ili registrovani trgovački znakovi korporacije Microsoft Corporation u SAD i/ili u drugim državama.

Sve robne marke i nazivi proizvoda predstavljaju zaštićene znakove odgovarajućih kompanija.

Fusnota

¹ Optička rezolucija predstavlja vrednost maksimalne rezolucije hardverskog uzorkovanja, na osnovu standarda ISO 14473

² Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prethodnu obradu

¹ Brzina skeniranja dokumenata u boji merena je sa ISO/IEC 24712 Newsletter. Brzina skeniranja odnosi se na vremenski interval od pritiskanja tastera za skeniranje u upravljačkom programu za skener do isključivanja statusnog ekrana. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Najveća brzina za USB vezu na računaru sa operativnim sistemom Windows. Ne podrazumeva vreme koje je potrebno za prenos na računar

¹ Najveća potrošnja prilikom skeniranja ISO/JIS-SCID N2 (štampano na običnom papiru formata A4 sa inkdžet štampačem), kao i skeniranje filma (35 mm i rolni 120) korišćenjem dostupnih režima upravljačkog programa