4311 fullfold series Specifikacije

Redno savijanje, automatsko

Širina ploče je podesiva od 180 do 230 mm; 7-9" (koraci od 1 mm; 0,04")
Margina za povezivanje je podesiva od 0 do 30 mm; 0-1,2" (koraci od 1 mm; 0,04")

Unakrsno savijanje

Automatski Z stil; 2 savijanja; standardna dužina paketa 297 mm; 11-12"

Standardi za savijanje

DIN 824 A, B, C
AFNOR
ANSI
SAD veličine

Širina paketa

180-230 mm; 7-9"

Dužina paketa

297 mm; 11-12"

Brzina savijanja

Prati brzinu štampača

Programi za savijanje

4 podrazumevana fabrička programa, 4 korisnički prilagodljiva
Neograničeno uz ColorWave 550 i ColorWave 650

Dužina medija

Redno savijanje: 210, 420-6.000 mm; 8,5, 16,5-236"
Unakrsno savijanje: 210, 420-2.500 mm; 8,5, 16,5-98"

Širina medija

279-920 mm; 11-36"

Težina papira

60-110 g/m²; 16-30 funti

Specijalne funkcije

Opciona jedinica za ojačavanje za automatsko dodavanje traka za povezivanje
Jedinica produžene trake za povećavanje kapaciteta trake do 150 savijenih DIN A0 otisaka
A2 jedinica za rotiranje za dodavanje virtuelne 3. rolne na štampač
Nivo integracije zavisi od tipa štampača sa kojim je savijačica povezana.
Detaljnije informacije potražite u brošuri za proizvod i obratite se lokalnom predstavniku prodaje.