DWF-hero1-1600x600

Mobilna štampa pruža nove mogućnosti stručnjacima za telekomunikacije

DWF-logo.jpg

Kompaniji Orange Business Services bilo je potrebno rešenje koje ne samo da bi zaposlenima omogućilo da lako štampaju dok rade iz centrale, već im je bilo potrebno rešenje koje bi gostima omogućilo da štampaju sa mobilnih uređaja, pošto je kancelarija na centralnoj lokaciji za važne sastanke sa klijentima i priliku za pokazivanje mogućnosti poslovnog rešenja.

Rezultati

Unapređen je rad pomoću mobilnih uređaja i zajednički rad za zaposlene u Ujedinjenom Kraljevstvu i posetioce

Unapređen je rad pomoću mobilnih uređaja i zajednički rad za zaposlene u Ujedinjenom Kraljevstvu i posetioce

Povećana je energetska efikasnost, što pruža podršku kompaniji sa CRC izveštavanjem o energetskoj efikasnosti široj Orange grupi

Povećana je energetska efikasnost, što pruža podršku kompaniji sa CRC izveštavanjem o energetskoj efikasnosti široj Orange grupi

Orange_business_services

Cilj

Kompanija Orange Business Services želela je da poboljša mogućnosti štampe za zaposlene u Ujedinjenom Kraljevstvu, naročito sa sve rasprostranjenijim radom u pokretu.

Izazovi

• Ponuditi radnicima i posetiocima bezbednu i postojanu funkciju štampe sa mobilnih uređaja u skladu sa najnovijim mobilnim uslugama

• Zahtevno okruženje za štampu koje treba da pokriva osoblje na lokaciji, fleksibilne zaposlene i klijente

Pristup

Kompanija Orange Business Services udružila se sa kompanijom Canon radi pružanja podrške mobilnoj radnoj snazi pomoću najnovije tehnologije za mobilno štampanje.

Orange_business_services