ABC- Hero1

PCS nastavlja putovanje u svetu digitalne štampe u boji uz Canon

DWF-logo.jpg

Interno odeljenje za štampu za Public and Commercial Services Union (PCS), jedan od najvećih trgovinskih sindikata u Ujedinjenom Kraljevstvu, 2011. se udružilo sa kompanijom Canon radi iskorišćavanja prilike koju pruža digitalna štampa u boji.

Rezultati

Bolja produktivnost

Bolja produktivnost

Povećan obim štampe u boji

Povećan obim štampe u boji

Smanjena količina otpada

Smanjena količina otpada

PCS-OBJECTIVE

Cilj

Nadogradnja okruženja za digitalnu štampu radi optimizovanja kvaliteta otisaka i praćenja trendova povećanja obima štampe u boji, kraćeg vremena obrta i kraćih rokova.

Izazovi

Nedovoljan kapacitet za odgovaranje na potrebe

Pristup

• Kompanija Canon je prenela PCS na novi nivo poslovanja sa klijentima nakon početne investicije i učešća u programu Essential Business Builder Programme i danima VIP klijenata

• PCS ne prestaje da bude impresioniran konsultativnim pristupom i prethodnim uspešnim odnosom, pa je nadogradila postojeće okruženje za štampu pomoću dva uređaja imagePRESS 6010VP