British-hero1-LR

Britanska biblioteka štiti svoju kolekciju neprocenjive vrednosti sistemom mrežnih kamera svetske klase

Suočivši se sa sistemom u kome je 80% kamera bilo analogno, Banu Gud, menadžer bezbednosnog sistema u Britanskoj biblioteci, tražio je način da potpuno rekonstruiše postojeći sistem nadzora biblioteke. Biblioteci su bile potrebne mrežne kamere koje se lako mogu integrisati sa postojećim sistemom za snimanje video-zapisa i omogućavaju prenos uživo visokog kvaliteta, radi nadzora i snimanja iz kontrolne sobe biblioteke.

British-image1

„Toliko smo impresionirani veoma kvalitetnim mrežnim kamerama kompanije Canon da planiramo da povećamo broj modela na lokaciji na 400 do 2015.“

Banu Gud, menadžer bezbednosnog sistema