DWF-hero1-1600x600

LO Media obavlja digitalnu tranformaciju uz Canon

DWF-logo.jpg

LO Media je testirala osnovno multimedijalno rešenje iz SAD kako bi sagledala šta je moguće postići. Tim je bio impresioniran potencijalom tehnologije i mogućnošću postizanja izuzetno personalizovane komunikacije sa klijentima putem više kanala. Međutim, Lars je iz iskustva znao da mu je potreban sveobuhvatniji softverski paket koji bi morao da obuhvata podršku i obuku za lokalne dobavljače radi maksimalnog povraćaja investicije.

Rezultati

Prelazak na model naplate zasnovan na vrednosti radi povećavanja vrednosti za klijente i uvećavanja profita

Prelazak na model naplate zasnovan na vrednosti radi povećavanja vrednosti za klijente i uvećavanja profita

Promena u poslovnom načinu razmišljanja radi primene sveobuhvatnijeg pristupa u vezi sa komunikacijom (identifikovanje najefikasnijeg oblika komunikacije za pojedinačne projekte)

Promena u poslovnom načinu razmišljanja radi primene sveobuhvatnijeg pristupa u vezi sa komunikacijom (identifikovanje najefikasnijeg oblika komunikacije za pojedinačne projekte)

Potpisivanje novih dugoročnih poslovnih ugovora

Potpisivanje novih dugoročnih poslovnih ugovora
Multimedijalna prodaja donosi približno 1 milion NKR godišnje (preko 100.000 EUR)

Ojačavanje štamparskog odeljenja

Ojačavanje štamparskog odeljenja
Svi zadaci štampe naručuju se preko veba, uz vrednost od 5 miliona NKR godišnje
Novi proizvodi koji se prodaju putem prodavnica za naručivanje štampe putem veba donose približno 1 milion NKR godišnje

LO_Media

Cilj

Uvođenje usluga izdavaštva u 21. vek uz multimediju kao podršku pretvaranju u kompletnog dobavljača komunikacionih usluga, što obuhvata i digitalne platforme.

Izazovi

• Izlazak na kraj sa opadajućim obimom štampe i sa troškovima predstavljanjem integrisanih usluga za komunikaciju koje odgovaraju potrebama klijenta

• Korišćenje štampe kada je to pogodno i najefikasnije radi optimizovanja vrednosti

• Poznavanje načina korišćenja i prodavanja rešenja za digitalno izdavaštvo

Pristup

• Kompanija Canon je savetovala investiciju u multimedijalni paket, u kombinaciji sa sve zastupljenijom uslugom naručivanja štampe preko veba, radi rasterećivanja odeljenja za proizvodnu štampu.

• Kompanija Canon je organizovala pojedinačnu obuku kako bi klijentu predstavila multimedijalnu ponudu.

• Stalna podrška od strane poslovnog konsultanta kompanije Canon, kako bi se kompaniji pomoglo da nove digitalne usluge učini isplativim i da istraži nove prilike i metode rada.

LO_Media