DWF-hero1-1600x600

Evercore štiti svoj brend uz Canon upravljanje bojama

DWF-hero1-1600x600

Infrastruktura za štampu kompanije Evercore sastoji se od male proizvodne štamparije za zadatke poput štampanja brošura sa portfoliom klijenta, dok je po odeljenjima raspoređen sistem višefunkcionalnih štampača za svakodnevne zadatke kopiranja. Organizaciji je bilo potrebno objedinjeno rešenje koje bi poboljšalo postojanost boja u čitavom sistemu uređaja, kao i pružilo mogućnost korišćenja formata A5 i debljih supstrata za A5 knjige sa informacijama o klijentu i pozivnice.

Rezultati

Automatizovani radni proces štampe sa upravljanjem bojama i postojani otisci

Automatizovani radni proces štampe sa upravljanjem bojama i postojani otisci

Veća produktivnost

Veća produktivnost

Smanjen broj žalbi korisnika

Smanjen broj žalbi korisnika

Zaštita brenda za marketinško odeljenje

Zaštita brenda za marketinško odeljenje

Evercore_objective

Cilj

Garantovanje postojanosti boja u štampanoj komunikaciji radi zaštite integriteta brenda.

Izazovi

• Nepostojani otisci na različitim štampačima

• Odeljenje za usluge dobilo je veliki broj žalbi korisnika u vezi sa reprodukcijom boja brenda

• Zaštita integriteta brenda

Pristup

Kompanija Evercore uvidela je da Canon u potpunosti razume njihove probleme u vezi sa bojama i njihov predlog. Kompanija Canon sprovela je sveobuhvatan nadzor uz konsultacije u vezi sa bojama, što je obuhvatilo i obuku za marketinško odeljenje. Canon je preuzeo upravljanje bojama i pruža stalnu podršku za boje putem kvartalne provere boja.