DWF-hero1-1600x600

DWF uvodi digitalno radno okruženje

DWF-logo.jpg

DWF je želeo poslovnog partnera koji bi ga podstakao na preobražaj poslovanja primenom tehnologije. U tesnoj saradnji sa DWF-om, Canon je stvorio i primenio novu strategiju za dokumente i rekonstruisao infrastrukturu za štampanje u celoj kompaniji. Uveo je mobilni pristup dokumentima, mobilno štampanje i digitalnu prostoriju za poštu koja automatski digitalizuje i direktno u prijemno sanduče primaoca u formi e-poruke isporučuje sve objavljene dokumente, kako bi doprineo fleksibilnom radu osoblja kompanije DWF, bez obzira na to da li su na putu, sa klijentima ili rade sa deljenog radnog mesta na drugoj lokaciji. Rešenje je obuhvatalo bezbednu identifikaciju i sistem za oslobađanje zadataka radi doprinosa smanjivanju uticaja na životnu sredinu i unapređenja bezbednosti dokumenata.

Rezultati

Veća efikasnost zaposlenih zahvaljujući mogućnosti potpuno fleksibilnog rada i većem pristupu informacijama

Veća efikasnost zaposlenih zahvaljujući mogućnosti potpuno fleksibilnog rada i većem pristupu informacijama

Smanjenje kancelarijskog prostora za skladištenje od 50% po zaposlenom

Smanjenje kancelarijskog prostora za skladištenje od 50% po zaposlenom

Rešenje digitalne prostorije za poštu u budućnosti će doneti smanjenje troškova do 1.000.000 GBP

Rešenje digitalne prostorije za poštu u budućnosti će doneti smanjenje troškova do 1.000.000 GBP

Uspostavili smo najstrože međunarodne standarde za bezbednost informacija pomoću sertifikata ISO 27001

Uspostavili smo najstrože međunarodne standarde za bezbednost informacija pomoću sertifikata ISO 27001

DWF-Objective

Cilj

Uvođenje digitalnog radnog okruženja koje će predstavljati podršku poslovnoj strategiji kompanije DWF za isporuku boljih usluga klijentima, ostvarivanje veće profitabilnosti i privlačenje najboljih kadrova kako bi se DWF uzdigao i ušao među 15 najboljih advokatskih kancelarija.

Izazovi

• Poslovanje i industrijska grana sa velikom potrošnjom papira

• Industrijska grana sa velikim regulatornim zahtevima, kod koje je bezbednost informacija apsolutno najvažnija

• Kancelarije na 13 lokacija

Pristup

Strateško partnerstvo radi rekonstruisanja tradicionalnih načina rada sa dokumentima i informacijama kompanije DWF.