AH-Hero1

Antonius Hypercare unapređuje zdravlje i bezbednost pacijenata zahvaljujući Canon bezbednosnim kamerama

Antonius HyperCare, nezavisni centar za negu u Holandiji koji nudi hiperbaričnu terapiju kiseonikom, nalazi se u krugu bolnice Antonius u gradu Sneku. Poseduje rekompresionu komoru koja je pod pritiskom i koristi se u razne medicinske svrhe. To obuhvata tretmane radi podsticanja zarastanja rana kod obolelih od dijabetesa i tretman ronilaca pogođenih dekompresionom bolešću. U komori pod pritiskom može sedeti deset pacijenata najviše dva sata, pri čemu se kiseonik isporučuje pomoću maske. Po zakonu, svaka rekompresiona komora mora biti opremljena kamerom za nadzor, jer usled prirode terapije može doći do neželjenih efekata poput vrtoglavice, umora i bola u ušima. Stoga se pacijenti u svakom trenutku moraju pažljivo nadgledati kako bi se osiguralo da ne pokazuju znakove trovanja kiseonikom.

AH-image1

„Instaliranje mrežnih bezbednosnih kamera kompanije Canon pokazalo se kao fantastična odluka, zbog njihovog visokog kvaliteta i uticaja koji su imale na naš svakodnevni posao. Rezultati su bili trenutno vidljivi.“

„HyperCare je postao produktivniji, efikasniji i prijatniji za rad, sve zahvaljujući novim Canon kamerama.“

Rene Hrot, generalni menadžer