ABC- Hero1

Business & Innovation Scan kompanije Canon stimuliše proširenje poslovanja kompanije Ritz na polje multimedije

DWF-logo.jpg

Švajcarska štamparija Ritz preduzela je konkretne mere za prilagođavanje promenljivom komunikacionom tržištu usled popularnosti veb kanala i digitalnih platformi.

Rezultati

Blaga promena brendiranja radi predstavljanja novih usluga

Blaga promena brendiranja radi predstavljanja novih usluga

Uspešna promocija multimedijalne ponude putem multimedijalne kampanje za klijente

Uspešna promocija multimedijalne ponude putem multimedijalne kampanje za klijente

Sprovedena je prva multimedijalna kampanja za klijente kompanije Ritz

Sprovedena je prva multimedijalna kampanja za klijente kompanije Ritz

Ritz-objective

Cilj

Prilagođavanje modernom komunikacionom tržištu proširivanjem asortimana veb usluga.

Izazovi

• Opadajući obim štampe

• Teškoće sa isticanjem na konkurentnom tržištu

• Nemogućnost odgovaranja na potrebe klijenata za veb uslugama

Ritz-spare

Pristup

• Kompanija Canon ponudila je Business & Innovation Scan (B&IS) kompaniji Ritz tokom klijentskog događaja 2013.

• B&IS procena je obavljena 2014. i klijent je dobio jasan pregled aktuelnog poslovnog modela, što obuhvata i analizu marketinške strategije

• Došlo je do promene poslovnog modela radi dodavanja multimedijalnih usluga preko kompanije Canon i do repozicioniranja poslovanja tokom 2015.

• Kompanija Canon pružila je podršku prvoj multimedijalnoj kampanji za promovisanje novih usluga klijentima kompanije Ritz