Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Kako bi mogla da pruža usluge, kompanija Pulp Grafisk bila je primorana da se osloni na skupe nezavisne dobavljače usluga štampe, što je dodalo još jedan sloj u radni proces za štampu. Ovo oslanjanje na spoljne kompanije znači da su se umesto obavljanja malih probnih zadataka štampe radi garantovanja najvišeg kvaliteta, zadaci štampe slali direktno dobavljačima usluga radi obrade porudžbina u dogovorenim rokovima. Pored toga, eksternalizovanje nezavisnim dobavljačima veoma negativno se odrazilo na budžet kompanije Pulp Grafisk. Na kraju, dizajnerski tim u kompaniji Pulp Grafisk došao je do zaključka da je radni proces štampe potrebno vratiti u interni kako bi bilo moguće odgovoriti na zahteve klijenata, uz pružanje najvišeg kvaliteta, veće fleksibilnosti, bržeg odziva i uštede novca.

Rezultati

Udvostručen kapacitet za velike formate

Udvostručen kapacitet za velike formate

Fleksibilnost za pružanje poslova štampe sa korišćenjem tabaka i rolne

Fleksibilnost za pružanje poslova štampe sa korišćenjem tabaka i rolne

Mogućnost obavljanja kompletnog zadatka štampe za samo dva sata

Mogućnost obavljanja kompletnog zadatka štampe za samo dva sata

Otisci višeg kvaliteta

Otisci višeg kvaliteta

Skraćenje radnih sati zaposlenih

Skraćenje radnih sati zaposlenih

Manji troškovi pružanja zadataka štampe

Manji troškovi pružanja zadataka štampe

DWF-logo.jpg

Cilj

Pružanje novog rešenja za štampu koje će omogućiti odgovaranje na potrebe klijenata, uz najbolji kvalitet, veću fleksibilnost, kraće vreme odziva i uštedu novca.

Izazovi

• Nemogućnost odgovaranja na zahteve klijenata

• Prekomerno oslanjanje na nezavisne dobavljače usluga štampe

• Dugotrajan i skup proces

• Problemi sa kvalitetom

• Ograničena ponuda za klijente

• Dugačko radno vreme zaposlenih

Pristup

Instalacija novog rešenja koje će kompaniji Pulp Grafisk omogućiti da počne interno da štampa na velikim formatima i da pruža velike obime posla, pouzdanost primene i svestranost.

DWF-logo.jpg