Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

„Ručno uparivanje postera velikog formata zahteva mnogo vremena i novca, pa smo odlučili da potražimo bolje rešenje. Sistem naručivanja putem prodavnice i Oce Matrix omogućavaju nam da automatski generišemo porudžbine, čime uštedimo približno dvadeset radnih sati nedeljno.“

Gus Sligter, direktor kompanije