ABC- Hero1

Mailing Andalucia polaže poverenje u kompaniju Canon kao podršku za povećavanje efikasnosti proizvodnje

DWF-logo.jpg

Lider na polju direktnog marketinga u Španiji, kompanija Mailing Andalucia, ima preko 1.000 klijenata u različitim branšama. Njen uspeh postignut je zadovoljavanjem potreba klijenata za velikim obimom štampe transakcija i dokumenata sa promenljivim podacima. Kako bi odgovorila na ovu stalnu potražnju, kompaniji Mailing Andalucia bilo je potrebno rešenje koje pruža proizvodni kapacitet i fleksibilnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta otisaka, kao i partner koji može da pruži podršku za stalni rast poslovanja.

Rezultati

Veća produktivnost

Veća produktivnost

Bolji kvalitet i mnoštvo finalnih proizvoda

Bolji kvalitet i mnoštvo finalnih proizvoda

Kvalitetna postprodajna podrška

Kvalitetna postprodajna podrška

andalucia

Cilj

Pronalaženje partnera koji može da pruži podršku za povećanje kapaciteta, kvaliteta, efikasnosti, fleksibilnosti i pouzdanosti usluga štampanja različitih podataka

Izazovi

Odgovaranje na potrebe klijenata za većim obimom sa različitim načinima primene uz udaljavanje od prethodne infrastrukture radnog procesa

Pristup

• Mailing Andalucia prethodno je bila klijent kompanije Océ, pa je prirodno to što je ostvarila saradnju sa kompanijom Canon nakon preuzimanja

• Kompanija Canon impresionirala je Mailing Andalucia superiornom tehničkom uslugom koja prati instalaciju, kao i snažnom postprodajnom podrškom koja doprinosi razvoju poslovanja

• Kompanija Canon klijentu je pokazala kako opcije za buduću nadogradnju mogu da pomognu u razvoju poslovanja