Korišćenje – ušteda resursa i novca

Korisnici naših proizvoda, usluga i rešenja ostvaruju uštedu resursa i novca i smanjuju svoj uticaj životnu sredinu. Inovacije i poboljšanja našim proizvodima omogućavaju da troše manje energije i papira kada korisnici koriste dostupne funkcije. Na taj način se štede resursi i izbegava se emisija ugljen-dioksida – od višefunkcionalnih uređaja do kancelarijskih kalkulatora.

Veoma smo posvećeni uštedi energije i papira u skladu sa dobrovoljnim ugovorom Evropske unije u vezi sa ekološki prihvatljivim performansama opreme za obradu slika koji je kompanija Canon potpisala.

Ušteda energije

Ušteda resursa

Ušteda ugljen-dioksida

Ušteda vremena

Ušteda energije

Ogromna većina proizvoda iz asortimana kompanije Canon ispunjava uslove za program Energy Star®. To znači da je njihova tipična potrošnja struje (TEC) među najnižim. Dobitnici smo mnogih nagrada kompanije Buyers Laboratory LLC (BLI) za izvanredna dostignuća na polju energetske efikasnosti, uključujući i nagradu za najbolju seriju višefunkcijskih A4 štampača za zimu 2014, kao i mnoge pojedinačne nagrade. Više informacija potražite ovde.

Određeni broj proizvoda kompanije Canon takođe poseduje oznaku dobrovoljnog programa Plavi anđeo (Der Blaue Engel), koji se primenjuje u Nemačkoj. To se odnosi na standardne konfiguracije uređaja. Nacionalna kancelarija kompanije Canon može da pruži savete u vezi sa specifičnim zahtevima.

Tehnologija On-Demand Fixing (fiksiranje tonera na papir) kompanije Canon takođe doprinosi uštedi energije. Uređaji iz našeg imageRUNNER ADVANCE asortimana koriste specijalnu foliju za fiksiranje i keramički grejač koji se trenutno zagreva i omogućava brže aktiviranje iz režima mirovanja, kratko vreme do prvog otiska i drastično manju potrošnju energije – do 80% manju za neke modele, u poređenju sa standardnim sistemima za fiksiranje pomoću valjka.

Naši PIXMA modeli u potpunosti ispunjavaju uslove programa Energy Star®, uz neke od najnižih vrednosti u režimu mirovanja.

Neki modeli iz našeg asortimana kalkulatora napajaju se samo pomoću solarne energije, a neki poseduju funkciju automatskog isključivanja koja štedi bateriju.

  Vrh

Ušteda resursa

Picture_orange banner_UseNaši proizvodi, usluge i rešenja korisnicima pomažu da uštede resurse na mnogo načina. Usluga kontrolisanog štampanja identifikuje uštede koje korisnici mogu da ostvare u okruženju za štampanje, a poslovne usluge kompanije Canon prevazilaze upravljanje štampanjem i dokumentima i usredsređuju se na upravljanje informacijama, medijima i digitalnim procesima na više nivoa.

Papir: Funkcije proizvoda i softverska rešenja pomažu korisnicima u upravljanju potrebama za štampom uz uštedu resursa.

  • Podrazumevanim aktiviranjem obostranog štampanja (dvostrano) ostvaruje se ušteda papira do 50%. U skladu sa Dobrovoljnim ugovorom Evropske unije (European Union Voluntary Agreement – EUVA) koji je potpisala kompanija Canon, obostrano štampanje se od 1. januara 2012. podrazumevano aktivira na svim uređajima koji poseduju ovu funkciju.
  • Štampanjem nekoliko stranica na svakoj strani papira (2-na-1, 4-na-1, N-up štampanje) ostvaruje se dodatna ušteda papira. N-up štampanje je standardna funkcija, u skladu sa EUVA.
  • Postavljanjem crno-bele štampe kao podrazumevane izbegava se nepotrebno trošenje mastila.
  • Korišćenjem bezbednog štampanja (kada je vlasnik dokumenta identifikovan na štampaču) sprečava se nagomilavanje odbačenih otisaka u štampaču (uključujući i poverljive dokumente) i poboljšava se bezbednost informacija.
  • Digitalnim deljenjem dokumenata (potpunim eliminisanjem štampanja) ostvaruje se još veća ušteda papira. Saznajte više o rešenjima za dokumente kompanije Canon.
  • Neki modeli Canon PIXMA uređaja poseduju ekološki prihvatljivu postavku, koja korisnicima pokazuje koliku uštedu papira, energije i CO2 ostvaruju pomoću optimalnih postavki.

Pridržavamo se smernica za odgovornu nabavku papira i imamo lanac nadzora kompletne mreže distribucije papira. Sertifikovani i reciklirani papir čini 86% obrta papira u 2013. godini, a neke zemlje nude korisnicima papir bez emisije ugljenika. Naša nabavka papira je u skladu sa propisom EU u vezi sa sečom drveća.

Mastilo: Odvojeni kartridži sa mastilima na PIXMA modelima umanjuju nepotrebnu potrošnju mastila, pošto je svaki kartridž moguće nezavisno zameniti. PIXMA štampači i neki naši štampači za velike formate koriste mastila na bazi vode. Ona imaju mali uticaj na životnu sredinu, pošto ne sadrže rastvarače. Kartridži sa mastilom za štampače za velike formate takođe poseduju pomoćni rezervoar koji obezbeđuje potpuno iskorišćenje kartridža pre zamene, a tu je i ekonomični režim za otiske kod kojih kvalitet boje nije od presudnog značaja, koji omogućava prosečnu uštedu mastila približno 20%.

Saznajte više o našim PIXMA modelima i štampačima za velike formate.

Toner: Naše kartridže sa tonerom za laserske štampače moguće je u potpunosti reciklirati, čime se postiže postojana ponovna upotreba resursa za maksimalnu efikasnost. Saznajte više o našem programu za recikliranje kartridža s tonerom za laserske štampače, koji je dostupan u 18 evropskih zemalja, i kako da reciklirate kartridže s tonerom za laserske štampače. Takođe, imamo evropski program za prikupljanje kartridža za inkdžet štampače u 15 zemalja.

Modeli fabrički obnovljeni u novo stanje (FPNM): saznajte kako kompanija Canon kreira modele fabrički obnovljene u novo stanje i time udiše novi život višefunkcionalnim štampačima. 

Pogledajte našu FPNM brošuru.

Pogledajte naš FPNM video zapis.

Saznajte o obavezama kompanije Canon u vezi sa proizvodima na kraju radnog veka.
Pogledajte definiciju modela fabrički obnovljenih u novo stanje kompanije Canon.

  Vrh

Ušteda ugljen-dioksida

Efikasnije štampanje, manja potrošnja energije i prilagođavanje opcija štampe zajednički doprinose smanjenju emisije CO2. Kompanija Canon je u Austriji, Nemačkoj, Holandiji i Švajcarskoj otišla još dalje, tako što je ponudila štampanje bez emisije ugljen-dioksida korisnicima koji kupuju ili iznajmljuju novi imageRUNNER ADVANCE uređaj. Ponuda podrazumeva kompenzaciju kompletne emisije CO2 nastale štampanjem i servisiranjem. Saznajte više o štampanju bez emisije ugljen-dioksida, koje pruža kompanija Canon Austria.

  Vrh

Ušteda vremena

Nakon instalacije, naša usluga e-Maintenance korisnicima omogućava da brže reše problem, zahvaljujući daljinskom održavanju uređaja. Na ovaj način se ostvaruje ušteda CO2, jer nema potrebe za posetom inženjera.

  Vrh

spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Recikliranje
Operacije
ISO 14001
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report