Proizvodnja – dizajniranje održivih proizvoda

Naša opšta posvećenost životnoj sredini podrazumeva kreiranje veće vrednosti pomoću manje količine resursa. Svoje proizvode dizajniramo na ekološki prihvatljiv način, pa se od samog početka procesa koji obuhvata kreiranje proizvoda trudimo da smanjimo veličinu proizvoda, količinu novih sirovih materijala, kao i da koristimo reciklirane i obnovljive materijale. Te i druge radnje koje preduzimamo pomažu u ublažavanju klimatskih promena.

Na primer, naš asortiman imageRUNNER ADVANCE sadrži recikliranu plastiku i bioplastiku, a nekoliko naših kalkulatora izrađeno je od reciklirane plastike sa uređaja kompanije Canon.

Kompanija Canon na globalnom nivou godišnje ulaže više od 8% profita od prodaje u istraživanje i razvoj. Korišćenjem napredne tehnologije izbegavamo potrebu za kreiranjem prototipa proizvoda, ali svakako možemo da procenimo i implementiramo unapređenja dizajna. Razvili smo metod za postavljanje ciljeva za smanjenje emisije CO2 u fazi dizajniranja koji pokriva svaku fazu životnog ciklusa proizvoda, što obuhvata proizvodnju i korišćenje. Kada je u pitanju naša imageRUNNER ADVANCE serija, ovo je dovelo do značajne uštede energije tokom korišćenja, a počeli smo i da objavljujemo podatke o emisiji ugljen-dioksida tokom životnog ciklusa za neke proizvode http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Dobrovoljni ugovor Evropske unije

Smanjivanje količine opasnih supstanci

Razvoj obnovljivih materijala

Manji proizvodi, lakše pakovanje

Proizvodnja u Evropi

Dobrovoljni ugovor Evropske unije

Kompanija Canon je u junu 2011. potpisala Dobrovoljni ugovor (Voluntary Agreement – VA) u vezi sa unapređivanjem ekološke prihvatljivosti opreme za obradu slika. Ovu samoregulatornu inicijativu predvode proizvođači opreme za obradu slika, a Evropska komisija je u januaru 2013. učinila ekvivalentnom obavezujućem propisu. U skladu sa Dobrovoljnim ugovorom, svaka od 16 potpisnica obavezala se da će bar 90% celokupne opreme za obradu slika koju plasiraju na tržište, poštovati minimalne zahteve za efikasnošću u smislu tipične potrošnje struje i režima rada. Merenjem se postavljaju ciljevi za smanjenje emisije ugljen-dioksida prilikom štampanja i kopiranja u EU. Dobrovoljni ugovor pokriva aspekte korišćenja mastila, tonera i papira, kao i njihovo recikliranje.

Dobrovoljni ugovor obuhvata konkretne ciljeve u vezi sa energijom (Energy Star®); uštedom papira (podrazumevano omogućeno obostrano štampanje); i informacije o opcijama na kraju životnog veka potrošnog materijala. U skladu sa Dobrovoljnim ugovorom, proizvođači bi takođe trebalo da korisnicima daju izričita uputstva u vezi sa odgovornim korišćenjem papira za štampu.

Saznajte više o Dobrovoljnom ugovoru EU.

  Vrh

Smanjivanje količine opasnih supstanci

Svoje proizvode dizajniramo tako da ispunjavaju zahteve primenljivih propisa ili da ih prevazilaze, uz zakonom propisane ili manje količine svih opasnih supstanci navedenih u direktivi o zabrani opasnih supstanci (RoHS) i propisu REACH. U nekim slučajevima, prevazilazimo zakonske zahteve potpunim eliminisanjem opasnih supstanci. Na primer od 2005, medicinski proizvodi robne marke Canon ispunjavaju RoHS zahteve, iako se RoHS direktiva primenjuje na medicinsku opremu od 2014. godine. Saznajte više o našim medicinskim proizvodima.

Takođe, primenjujemo program ekološki prihvatljive nabavke, koji podrazumeva proveru i praćenje supstanci u proizvodima koje kupujemo od dobavljača. Saznajte više o našem programu ekološki prihvatljive nabavke.

  Vrh

Razvoj obnovljivih materijala

Predviđamo da ova nova plastika može da smanji emisiju CO2 u vezi sa proizvodnjom za 20% u poređenju sa korišćenjem standardne plastike. Naši štampači za digitalnu proizvodnju imagePRESS C7010VP i imagePRESS C6010 sadrže delove od bioplastike.

  Vrh

Manji proizvodi, lakše pakovanje

Picture_updated_orange banner_2013Smanjivanjem veličine i težine proizvoda (bez uticaja na funkcionalnost) i ojačavanjem kućišta smanjuje se količina resursa, što znači da i pakovanje može da bude manje ili lakše. Pored toga, smanjujemo pakovanje tamo gde je moguće. Obe te radnje doprinose poboljšavanju efikasnosti opterećenja prilikom transporta proizvoda, kao i uštedi CO2. Pročitajte više o tome kako unapređujemo logistiku.

Na primer, u poređenju sa 2008. godinom, model MP540, serije PIXMA MG5500, lansiran 2013. godine, je 22% lakši, 4% manji i zahteva 12% manju ambalažu.

Težina pakovanja nekih kartridža za inkdžet štampače smanjena je za približno 50%, a većina kartridža pakuje se u karton koji korisnici mogu lako da recikliraju. Ako su kartridži za inkdžet štampače zapakovani u plastično pakovanje, to pakovanje je izrađeno korišćenjem bar 70% reciklirane plastike.

Pročitajte više o našim aktivnostima u vezi sa recikliranjem.

  Vrh

Proizvodnja u Evropi

Istorijski gledano, proizvodnja u Evropi je uglavnom bila usredsređena na program za recikliranje kartridža s tonerom za laserske štampače u okviru kompanije Canon Bretagne, i na ponovnu proizvodnju modela fabrički obnovljenih u novo stanje u kompaniji Canon Giessen. Proizvodi koji se prodaju u regionu EMEA proizvode se u Aziji, Kanadi, Holandiji i Nemačkoj. Svi drugi proizvodni pogoni na globalnom nivou, uključujući i one u kompanijama Océ i Optopol, direktno su podređeni kompaniji Canon Inc.

Nedavnom kupovinom kompanija u Evropi, tu spadaju i DelftDI, NT-ware, Milestone i I.R.I.S. Group, i sve one proizvode softver i rešenja. Ovom kupovinom unosimo raznovrsnost i jačanje usluga koje možemo da ponudimo korisnicima, čime ostavljamo prostor za proširenje u budućnosti. Na primer, kupovinom kompanije Milestone znatno ćemo poboljšati softverske mogućnosti na polju mrežnog video-nadzora.

  Vrh

spacer
					image
Životna sredina
Korišćenje
Recikliranje
Operacije
ISO 14001
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report