ISO 14001 – objedinjeni sertifikat ISO 14001 kompanije Canon

Canon grupa je jedna od veoma retkih organizacija koje su dobile objedinjeni sertifikat ISO 14001, koji pokriva sve naše operacije na globalnom nivou i svrstava nas u klasu najboljih na svetu. U Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, približno 200 lokacija kompanije Canon u 25 zemalja poseduje sertifikat ISO 14001. Jedan objedinjeni sertifikat od 2007. pokriva naš sistem za upravljanje uticajem na životnu sredinu na više od 700 lokacija kompanije Canon širom sveta.

Kako bi ispunila stroge zahteve međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija Canon mora da pokaže da nam sistem za upravljanje uticajem na životnu sredinu omogućava da upravljamo uticajem naših proizvoda i operacija na životnu sredinu. Moramo da poštujemo sve primenljive propise u vezi sa životnom sredinom, da sprečimo zagađenje i da neprestano poboljšavamo učinak ekološke prihvatljivosti.

Sistem za upravljanje uticajem na životnu sredinu omogućava nam da parametre ekološke prihvatljivosti primenjujemo na svaki aspekt životnog ciklusa proizvoda, što podrazumeva dizajn, razvoj, kupovinu delova i materijala, proizvodnju, distribuciju, korisničku upotrebu, prikupljanje i recikliranje. Naš sistem za upravljanje uticajem na životnu sredinu takođe pokriva zgrade i operacije. Pročitajte više o našim aktivnostima u vezi sa životnom sredinom.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Korišćenje
Recikliranje
Operacije
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti