Životna sredina – zaštita životne sredine i podrška korisnicima

Svoje proizvode dizajniramo na ekološki prihvatljiv način, što često podrazumeva upotrebu recikliranih materijala. Maksimalno smanjujemo količinu energije koju naši proizvodi troše tokom rada kako bi korisnici mogli da uštede resurse, a predviđamo i načine za njihovu ponovnu proizvodnju, ponovnu upotrebu ili recikliranje na kraju radnog veka. Maksimalnim povećavanjem efikasnosti resursa smanjujemo količinu novih prirodnih resursa koji su nam potrebni za proizvode.

U skladu sa saznanjem da dve trećine emisije CO2 tokom životnog ciklusa proizvoda nastaje upotrebom od strane korisnika i u vezi sa sirovinama i delovima koje proizvode dobavljači, sve više nudimo prilagođene usluge i rešenja kako bismo svojim korisnicima pomogli da deluju efikasnije i efektivnije. To im pomaže da smanje sopstveni uticaj na životnu sredinu, uz uživanje u inovativnim, bezbednim proizvodima i uz uštedu novca. Saznajte više o našim rešenjima i uslugama.

Proizvodnja – Korišćenje – Recikliranje
Pridržavamo se pristupa „ProizvodnjaKorišćenjeRecikliranje“ za životni ciklus svih svojih proizvoda.

Proces „Proizvodnja-Korišćenje-Recikliranje“ kompanije Canon

Preuzimamo odgovornost za uticaj svojih aktivnosti i za njihov efekat na životnu sredinu, u skladu sa našom korporativnom filozofijom Kyosei. Naša povelja o životnoj sredini [PDF, 114 KB] ukratko opisuje ključne korake koje preduzimamo kako bismo postigli balans između održivog razvoja i prosperiteta, odgovornog korišćenja resursa i smanjenog uticaja na životnu sredinu. Te radnje pomažu u ublažavanju klimatskih promena.

U svojim kancelarijama i poslovnim operacijama nastojimo da maksimalno smanjimo sopstveni uticaj usvajanjem standardnih smernica širom regiona EMEA. Pročitajte više o našim poslovnim operacijama.

Nagrade
Naši napori u vezi sa smanjenjem uticaja na životnu sredinu i pomoći u ublažavanju klimatskih promena prepoznati su kroz nekoliko priznanja:
• Naš rezultat na Climate Counts skali je 66/100.
• Zauzeli smo 29. mesto na listi najboljih globalnih ekološki prihvatljivih robnih marki za 2012. kompanije Interbrand.
• Reputation Institute nam je dodelio 9. mesto na listi najrenomiranijih svetskih kompanija (2012.)

Canon EMEA izveštaj o održivosti za 2013.
Pogledajte rečnik termina u vezi sa životnom sredinom.
Saznajte kako kompanija Canon pruža podršku društvu i ispunjava svoju društvenu odgovornost.

Saznajte kako kompanija Canon ostvaruje usklađenost sa zakonima i propisima u vezi sa organizacionim upravljanjem.

spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Korišćenje
Recikliranje
Operacije
ISO 14001
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti