Kyosei

Kyosei je korporativna filozofija kompanije Canon i ležu u srcu naše marke, poslovanja i sponzorskih aktivnosti. Kyosei je japanska reč koja znači živeti i raditi zajedno za opšte dobro – princip koji je prigrljen od strane svih zaposlenih u kompaniji Canon. Ona oblikuje našu misiju i naše vrednosti, način na koji postupamo sa ljudima i vodimo naše poslovanje.

Japanese Kyosei symbol

Izvan naših aktivnosti u kompaniji, Kyosei filozofija utiče na način na koji delujemo unutar šire zajednice i sa organizacijama širom sveta. Mi smatramo da je od najveće važnosti biti dobar korporativni građanin i vodimo računa kako naše aktivnosti utiču na naše potrošače, zaposlene, partnere i svet oko nas.

spacer
					image

O Canon

Filozofija
Canon širom sveta
Canon u Evropi
Counterfeit
Canon WWF Conservation Partner