Svest o borbi protiv falsifikovanja

Kompanija Canon je jedan od mnogih globalnih brendova pogođenih nezakonitim falsifikovanjem proizvoda. U pitanju su falsifikati ili kopije potrošnog materijala i baterija upakovani tako da izgledaju kao originalni proizvodi kompanije Canon. Kompanija Canon veoma ozbiljno shvata ovu nezakonitu aktivnost i sarađuje sa policijom, carinom, organizacijama i nadležnim institucijama za borbu protiv falsifikovanja širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), sa ciljem sprečavanja proizvodnje falsifikovanih proizvoda.

U nastavku ćete pronaći informacije o opasnostima korišćenja falsifikovanih proizvoda kompanije Canon, načinima za njihovo identifikovanje i postupcima u slučaju da mislite da ste kupili takav proizvod.

Zašto bi trebalo izbegavati falsifikovane proizvode kompanije Canon?

Kupovina originalnih proizvoda

Kako identifikovati falsifikovane proizvode

Kako da postupite ako mislite da ste kupili falsifikovani proizvod

Šta kompanija Canon preduzima u cilju zaštite svojih klijenata

Naši uspesi

Drugi korisni linkovi

Zašto bi trebalo izbegavati falsifikovane proizvode kompanije Canon?

Bezbednosni rizici

Falsifikovani proizvodi kompanije Canon nisu proizvedeni niti testirani u skladu sa strogim standardima kvaliteta kao originalni proizvodi kompanije Canon i mogu da izazovu povrede ili oštećenja proizvoda u slučaju upotrebe. Falsifikovane baterije mogu da generišu prekomernu količinu toplote, da iscure ili eksplodiraju tokom upotrebe, što može da izazove ozbiljne telesne povrede ili nepopravljiva oštećenja na proizvodu.

Više informacija o opasnostima u vezi sa falsifikovanim baterijama potražite na veb stranici organizacije Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Kvalitet

Falsifikovani kartridži kompanije Canon sa mastilom ili tonerom mogu da cure, blokiraju glavu za štampanje ili da dovedu do zamućivanja ili izdvajanja boja. Ti kartridži takođe pružaju značajno manji kapacitet štampe od originalnih proizvoda. Raspon kapaciteta falsifikovanih kartridža koje je testirala kompanija Canon je od 28% do 69%, u poređenju sa originalnim kartridžima.

Uticaj na životnu sredinu

Svi originalni proizvodi kompanije Canon usklađeni su sa evropskim zakonima kao što su direktiva WEEE o isluženoj električnoj i elektronskoj opremi, direktiva RoHS (Ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi) i propis REACH. Falsifikovani proizvodi verovatno neće biti usklađeni sa ovim zakonima pošto imaju nepoznato poreklo komponenti i proizvodnje, pa stoga predstavljaju povećan rizik po životnu sredinu.

Pročitajte više o aktivnostima kompanije Canon u vezi sa životnom sredinom.

Veze sa organizovanim kriminalom

Proizvodnja i prodaja falsifikovanih proizvoda predstavlja krivično delo. Oni koji su odgovorni za proizvodnju i prodaju falsifikovanih proizvoda često imaju veze sa drugim nezakonitim aktivnostima, što obuhvata finansiranje krivičnih dela poput distribucije narkotika, trgovine ljudima, šverca oružja, krađe identiteta, pranja novca i terorizma.

  Vrh

Kupovina originalnih proizvoda

Na našoj stranici Gde kupiti potražite listu ovlašćenih prodavaca proizvoda kompanije Canon, koja se stalno ažurira.

  Vrh

Kako identifikovati falsifikovane proizvode

• Jedinstevni hologram kompanije Canon nalazi se na pakovanju svih originalnih kartridža sa mastilom kompanije Canon*, tonera za laserske štampače, tonera za mašine za kopiranje i baterija za fotoaparate i kamkordere. Hologram poseduje jedinstvenu karakteristiku menjanja boje, pa kada se posmatra spreda ima zlatnu boju koja se preliva, a kada se nagne u horizontalni položaj dobija tamnozelenu boju koja se preliva. Ako je hologram falsifikovan, ne dolazi do ove promene boje ili je promena neznatna.

(* evropsko plastično pakovanje za inkdžet štampače ili plastična višestruka pakovanja možda neće imati jedinstveni hologram.)

Picture__Hologram

• Lažni hologrami često su postavljeni na lažno pakovanje na neuredan način i izgledaju oštećeno, zamućeno i kao da su pogrešne boje ili veličine.

• Logotipi kompanije Canon na falsifikovanom pakovanju i proizvodima mogu da budu zamućeni i pogrešne boje, fonta ili veličine.

Picture_canonlogo

• Pakovanje falsifikovanih proizvoda može da izgleda kao da je ponovo zapečaćeno, ponovo korišćeno ili da je neovlašćeno menjano.

• Tekst na falsifikovanim proizvodima i pakovanju može da sadrži pravopisne greške.

Na tržištu su otkriveni i falsifikovani Speedlite proizvodi, a više informacije o njima možete da pronađete ovde.

Slike originalnih i falsifikovanih baterija kompanije Canon potražite na veb stranici organizacije Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Drugi znakovi koji ukazuju na falsifikovane proizvode

• Cena: Obratite pažnju na prodavce koji nude neuobičajeno niske cene.

• Mesto kupovine: Trebalo bi obratiti pažnju prilikom kupovine pomoću veb stranica za aukcije na mreži. Nisu svi proizvodi kupljeni pomoću tih veb stranica falsifikovani; međutim, falsifikatori koriste te veb stranice zato što pružaju brzinu, anonimnost i globalno pokrivanje.

  Vrh

Kako da postupite ako mislite da ste kupili falsifikovani proizvod

Ako imate sumnju u vezi sa autentičnošću potrošnog materijala ili baterije koju ste kupili, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Canon ili nama na ipr.info@canon-europe.com.

Nažalost, nismo u mogućnosti da zamenimo niti da popravimo neispravne falsifikovane proizvode kompanije Canon. Međutim, možemo da potvrdimo da li je neki proizvod originalan ili nije, kao i da izdamo pisanu potvrdu u slučaju da je proizvod falsifikovan.

  Vrh

Šta kompanija Canon preduzima u cilju zaštite svojih klijenata

Zaštita

Naziv i logotip kompanije Canon zvanično su registrovani kao zaštićeni trgovački znakovi i u carinskim organima u više od 30 zemalja širom regiona EMEA, kako bi bilo moguće formalno praćenje i zaplena proizvoda za koje se sumnja da su falsifikovani pri ulasku u određenu zemlju.

Tehnologije

Kompanija Canon je implementirala sigurnosne mere kako bi klijentima pomogla da identifikuju originalne proizvode.

Saradnja

Kompanija Canon sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, kao što su policija, carina i institut Trading Standards, kako bi im pomogla u identifikovanju falsifikovanih proizvoda kompanije Canon i u njihovom uklanjanju sa tržišta.

Promovisanje efikasnih zakona

Kompanija Canon radi na podizanju nivoa svesti o nezakonitoj trgovini falsifikovanim proizvodima na zvaničnom nivou i učestvuje u javnoj debati o sprovođenju zaštite intelektualne svojine.

Kompanija Canon je aktivni član raznih organizacija, kao što su Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT, kao i programa VeRO kompanije eBay.

Obrazovanje

Kompanija Canon organizuje obuku i edukativne seminare za pripadnike policije, carine i nadležnih državnih organa kako bi im pomogla u identifikovanju falsifikovanih proizvoda kompanije Canon. Kompanija Canon takođe je kreirala i distribuirala praktičnu alatku koja državnim organima olakšava otkrivanje falsifikovanih proizvoda.

Picture_Handy_Viewer

  Vrh

Naši uspesi

Kompanija Canon je uspela da zapleni falsifikovane proizvode u mnogim zemljama širom regiona EMEA uz pomoć nadležnih državnih institucija.

Pored toga, od 2010. kompanija Canon je sprovela preko 200 istraga i 660 carinskih zaplena, što obuhvata približno 550.000 lažnih proizvoda.

  Vrh

Drugi korisni linkovi

U nastavku se nalazi lista korisnih linkova za dodatne informacije o borbi protiv falsifikovanja:

React – evropska mreža za borbu protiv falsifikovanja
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
Anti-Counterfeit Group
Intellectual Property Office
Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa

  Vrh

spacer
					image

O Canon

Filozofija
Canon širom sveta
Canon u Evropi
Counterfeit