Canon u Evropi

Najveće nivoe performansi možete postignuti samo ako imate efikasno uređenu strukturu.

2002. godine, kompanija Canon Evropa je bila podvrgnuta značajnom restruktuiranju. Naše resurse u Evropi sada čine:
· Strateška centrala u UK, koja je dom našem Canon timu za Poslovna rešenja i gde radi Korporativni centar za strategiju
· Operativna centrala u Holandiji, sedište Canon tima za Potrošačku vizualizaciju i za Evropski centar za logistiku (ELC)
· ELC tim, sa sedištem u Roterdamu, koji prima na hiljade porudžbina svakog dana
· Preko 20 lokalnih poslovnica u državi
· Istražni i razvojni centar u Francuskoj

DA LI STE ZNALI…
Poslovanje naše kompanije Canon Evropa čini gotovo jednu trećinu našeg ukupnog globalnog prihoda od prodaje u više od 100 zemalja u Evropi, na Srednjem Istoku i u Africi.

spacer
					image

O Canon

Filozofija
Canon širom sveta
Canon u Evropi
Counterfeit