Opšti ugovorni uslovi za upotrebu

MOLIMO PROČITAJTE OVAJ DOKUMENAT PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE CANON EVROPA VEB PREZENTACIJI. Pristupanjem Canon veb prezentaciji vi se slažete sa tim da ćete biti obavezani opštim ugovornim uslovima.
UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE OPŠTE UGOVORNE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVU VEB PREZENTACIJU.

1. Prihvatanje

2. Canon veb prezentacija

3. Informacije o kolačićima

4. Korišćenje

5. Klauzula o odbijanju odgovornosti

6. Odgovornost

7. Propis o privatnosti

8. Trgovačka oznaka

9. Canon Europa N.V.

10. Merodavni zakon

11. Autorsko pravo

1. Prihvatanje

Canon Europa N.V. ("Canon") vam obezbeđuje ovu veb prezetanciju ("Canon veb prezentacija") na osnovu sledećih odredbi i uslova ("Odredbe i uslovi"). Pristupanjem bilo koje stranica u ovoj Canon veb prezentaciji, vi ste se složili da ste obavezni prema ovim odredbama i uslovima. Povremeno ove odredbe i uslove mogu biti ažurirani od strane Canon-a postavljanjem ažuriranih odredbi i uslova bez prethodnog posebnog obaveštavanja. Svaki put kada pristupite Canon veb prezentaciji treba da proverite odredbe i uslove na ažuriranja.

  Vrh

2. Canon veb prezentacija

Bićete u stanju da dobijete informacije o odreženim Canon proizvodima i uslugama na ovoj Canon veb prezentaciji i takođe možete podneti upite Canon-u da biste dobili više informacija. Molimo uzmite u obzir da je ova Canon veb prezentacija zapravo veb prezantacija za Evropu i da pruženi proizvodi i usluge mogu odstupati od države do države. Molimo koristite linkove za nacionalne veb prezetnacije da biste pronašči detalje o rasoploživim proizvodima i uslugama.

  Vrh

3. Informacije o kolačićima

Pročitajte naše smernice u vezi sa kolačićima.

  Vrh

4. Korišćenje

Vi se obavezujete da nećete postavljati ili slati preko ove veb prezentacije bilo koji materijal koji je ili koji bi mogao razložno biti protumačen kao: (i) pogrdan, klevetnički, nepristojan, uvredljiv,  izopačen, podložan da podstakne rasnu netrpeljivost, diskirminaciju ili bogohulnost; (ii) kršenje bilo koje neophodno poverljivo saopštenje ili privatnosti ili bilo koju poslovnu tajnu; (iii) povređivanje vlasničkih prava bilo koje treće partije ili za koje niste dobili svu potrebnu licencu i/ili sva odobrenja; ili (iv) povreda bilo kog zakona.

 

Takođe se slažete da ne prenosite ili šaljete preko veb prezentacije bilo koji materijal koji se razložno može smatrati da sačinjava ili ohrabruje ponašanje koje se može smatrati kao krivični prekršaj, izaziva odgovornost za štetu, ili je na drugačiji način suprotnost prema zakonu bilo koje države ili druge kompetente vlasti, ili da krši prava treće partije koje su primenljive u bilo kom delu sveta.

 

Canon zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal za koji razumno sumnja da je takav materijal zabranjen ovom paragrafu 3 ili je na drugačiji način neprikladan. Uprkos napred pomenutom, vi potvrđujete da Canon nema kontrolu u veb prezentaciji nad sadržajem koji je pružen od strane drugih korisnika, niti ima smisla da kontroliše sadržaj veb prezentacije da bi obezbedio tačnost, prikladnost ili usaglašenost sa principima naznačenim u ovim odredbama i uslovima.

 

Ne smete povezati Canon veb prezentaciju sa ostalim veb prezentacijama koje su nepristojne ili neprikladne, i morate odmah ukloniti bilo koju vezu ako Canon u svojoj diskreciji tako zahteva.

 

Svi materijali (uključujući, ali ne i ograničeno na tekst, muziku, zvuk, fotografije, grafike, slike, video sadržaje, izrada podataka, digitalna preuzimanja i softver) obuhvaćeni u ovoj veb prezentaciji (""Materijali"") su vlasništvo Canon-a i jnegovim dobavljačima i zaštićeni su evropskim, japanskim i internacionalnim zakonima o autroskom pravu.

 

Canon vas ovlašćuje da gledate i preuzmete Materijale samo za ličnu upotreba koja nije komercijalne namene; pod uslovom da ne modifikujete ili kreirate bilo koji izvedeni rad od Materijala na bilo koji način, ili da ne distribuirate ili ga na drugi način koristite u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Bilo koja upotreba Materijala na bilo kojoj drugačijoj veb prezentaciji ili drugačijem okruženju umreženih računara u bilo koju svrhe je zabranjeno.

 

Ukoliko želite da koristite Materijal izvan opsega kao što je iznad odobreno, onda morate dobiti prethodno odobrenje od strane relevantnog nosioca autorskog prava ili davalaca licence za takav Materijal, na primer Canon, njegovi dobavljači ili ostali.

 

Ako želite da direktno citirate bilo koji deo sadržaja u bilo kom štampanom magazinu, molimo stupite u kontakt sa administratorom veb lokacije radi dozvole na adresi new.media@canon-europe.com. Ukoliko želite da objavite bilo koji deo Materijala na CD ili druge medije, molimo posebno naznačite koji deo Materijala želite da objavite.

 

Slažete se da ćete obeštetiti Canon i Canon filijale za svako njegovo polaganje prava, zahtev, gubitak ili štetu pretrpljenu usled kršenja ovog paragrafa 3

  Vrh

5. Klauzula o odbijanju odgovornosti

Canon ovim isključuje sve uslove, garancije, predstavke ili ostale odredbe koje se tiču snabdevanja ili tobožnjeg snabdevanja, neuspelog snabdevanja ili odlaganja bilo koje usluge u vezi sa Canon veb prezentacijom ili da je Canon veb prezentacija tačna, kompletna ili aktuelna, koje mogu ali za ovaj paragraf 4 imati uticaj između vas i Canon-a, ili bi na drugačiji način bilo podrazumevano unutar ili obuhvaćeno u ovim odredbama i uslovima ili bilo kog posrednog ugovora, bilo statutom, običajnim zakonom ili drugačije. Vi razumete i vi se slažete da koristite Canon veb prezentaciju isključivo pod sopstvenim rizikom i da Canon ne garantuje da će Canon veb prezentacija ispuniti vaše zahteve ili da će Canon veb prezentacija biti neisprekidana, bez grešaka ili bezbedna. Bilo koji sadržaj ili bilo koja usluga pružena preko Canon veb prezentacije ili u vezi sa Canon veb prezentacijom je napravljen na osnovu "VIĐENOG STANJA" i "RASPOLOŽIVOSTI" i Canon ne predstavlja i nema mere bezbednosti bilo koje vrste, bilo izričito ili podrazumevano, sa obzirom prema Canon veb prezentaciji za obuhvaćeni sadržaj ili usluge, ili da su stavljene na raspolaganje sa ovom Canon veb prezentacijom. Canon zadržava pravo na isključivu diskreciju da promeni ili povuče bilo koji sadržaj ili uslugu ponuđenu u Canon veb prezentaciji.

  Vrh

6. Odgovornost

Canon, bilo koja druga partija (bilo da je uključena u kreiranju, proizvodnji, održavanju ili isporučivanju ove Canon veb prezentacije), i bilo koje Canon-ove kompanije iz grupe i službenici, direktori, zaposleni, akcionari ili posrednici za bilo kojeg od njih, isključuju svu obavezu ili odgovornost za bilo koji iznos ili za bilo koju vrstu gubitka ili štete koje može proisteći prema vama ili trećim partijama, (uključujući bez ograničenja, bilo koju direktan, indirektan, kažnjiv ili posledičan gubitak ili štete, ili bilo koji gubitak prihoda, profita, krug klijenata, podataka, ugovora, upotreba novca, ili gubitak ili štete nastale od ili na bilo koji način u vezi sa prekidom poslovanja, bilo kao namerno našenje štete (uključujući bez ograničenja na nemarnost), ugovor ili na bilo koji drugi način u vezi sa ovom Canon veb prezentacijom ili u vezi sa korišćenjem, nesposobnosti za koršćenjem ili kao rezultat ove Canon veb prezentacije, bilo koje povezane veb prezentacije sa Canon veb prezenatcijom ili materijalom na takvim veb prezentacijam, uključujući ali ne ograničavajući na gubitak ili štete usled virusa koji mogu inficirati vašu računarsku opremu, softver, podatke ili ostalu imovinu zato što ste pristupili ili pretražili Canon veb prezentaciju ili preuzeli bilo koji materijal od Canon veb prezentacije ili bilo koje veb prezentaije povezane sa Canon veb prezentacijom. Ovo neće imati uticaja na vaša ustavna prava.

 

Ništa u ovim odredbama i uslovima neće isključiti ili ograničiti Canon-ovu odgovornost za (i) smrt ili lične povrede prouzrokovane svojom nemarnošću; (ii) prevarom ili (iii) bilo kojom odgovornošću koja se ne može isključiti ili ograničiti pod primenljivim zakonom.

  Vrh

7. Propis o privatnosti

Ukoliko odlučite da se registrujete u bilo kom delu Canon veb prezentacije, onda se slažete sa time da predočite Canon-u precizne podatke po zahtevu u formularu za registraciju. Za detalje kako koristimo i prenosimo vaše lične podatke, molimo pogledajte PROPIS O PRIVATNOSTI.PROPIS O PRIVATNOSTI

 

1. Pružene informacije u formularu ili na drugačiji način preko Canon veb prezentacije biće upotrebljena od strane Canon-a, koja u svrhu ovog pargrafa 6 će takođe obuhvatiti i Canon Europe Ltd, u namene za pružanje usluga koje ste zahtevali na način preko Canon veb prezentacije.

 

2. Povremeno Canon, Canon filijale ili posrednici mogu upotrebiti ovu informaciju u reklamne svrhe ili da vas obaveste o ostalim proizvodima i uslugama, za koje smatramo da ćete biti zainteresovani. Možete odrediti da li želite da primate ovakve informacije u odgovarajućem okviru u vašem formularu za registraciju.

 

3. Vaši lični podaci mogu biti rpoleđeni ostalim Canon filijalama i trećim partijama (kao što su pružaoci usluga hostovanja) za gore utvrđene namene i za grupnu administraciju. U to može spadati prenos podataka izvan ekonomskog područja Evrope. Neki od ovi primaoci mogu biti locirani u državama koje nemaju istovetnu zakon o privatnosti kao što su članice države EU, međutim, možete biti sigurni da su preduzete sve mere predostrožnosti za zaštitu poverljivosti i bezebednosti vaših podataka.

 

4. Mi smo posvećeni u zaštiti vaše privatnosti. Vaši lični podaci se drže na sigurnom računaru i ručnim arhivama i ne smeju se obrađivati u bilo koju drugu svrhu nego kao što je ovde utvrđeno u Propisu o privatnosti. Server koji Canon koristi za skladištenje ovih podataka se može pristupiti samo od strane ovlašćenog osoblja, u dodatku je prikačen na Internet posredstvom mrežne barijere i zbog toga nije pristupačan od strane javnosti.

 

5. Mala tekstualna datoteka, pznata kao kolačići, biće isntalirani na vašem račuanru za sakupljanje statističkih informacija o navigacionim putnajima, broju posete, povratni klijenti i uspešno pretraživanje o stranici. Jedini lični podataka koji kolačić sadrži je onaj koji sami davate. Oni ne mogu čitati podaci sa vašeg čvrstog diska. Mi koristimo ove kolačiće da utvrdimo korisnost informacija koje pružamo i da vidimo koliko nam je veb prezentacija naklonjena korisnicima. Canon ne razmenjuje ove informacije koje dobija od kolačiće sa ostalim licima koji nisu povezani sa Canon-om ili ne prodaje ih trećim partijama. Ukoliko ne želite da primite kolačiće od naše veb prezentacije, onda možete podesiti vaš pretraživač da vas upozori pre nego što prihvatite kolačiće i odbijete kolačiće kada vas vaš pretraživač upozori na njih. Takođe možete odbiti kolačižće isključivanjem u vašem pretraživaču. Od vas se ne zahteva da imate uključene kolačiće da biste bili u stanju da koristite bilo koje područje Canon veb prezentacije.

 

6. Imate pravo da pristupite, ispravite, ažurirate ili izbrišete vaše podatke tako što ćete pristupiti prikladnoj vezi prema vašem profilu ili podneti zahtev na webmaster@canon-europe.com.

 

7. Mi ćemo zadržati vaše lične podatke sa za potrebno vreme neophodno za pružanje naših usluga koje ste potraživali ili za bilo koji dodatni period u skladu sa zakonom.

 

8. Ovaj propis o privatnosti može biti povremeno izmenjen. Mi ćemo vas obavestiti o bilo kojim materijalnim izmenanma koje se tiču korišćenja vaših ličnih podataka.

Privacy Policy for Canon Online Recruitment System

  Vrh

8. Trgovačka oznaka

Ne smete prikazivati ili upotrebljavati na bilo koji način Canon-ove trgovačke oznake ili trgovačke oznake Canon grupe bez prethodno napismene dozvole od strane Canon-a.

  Vrh

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59-61

1185 XB Amstelveen

Holandija

Tel 0031 20 545 8545

Faks 0031 20 545 8222

 

Br. registracije: Registracioni broj kompanije: 33166721

PDV br: NL005916343B01

  Vrh

10. Merodavni zakon

Ove odredbe i uslovi su merodavni od strane i u skladu sa Engleskim zakonom. Sporovi koji nastaju u vezi sa ovim odredbama i uslovima su predmet isključive jurisdikcije Engleskih sudova.

  Vrh

11. Autorsko pravo

Autorsko pravo © Canon Europa N.V. i Canon Europe Ltd2002-2005. Sva prava zadržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, ponovna distribucija, objava ili modifikacija bilo kojeg materijala ili softvera sadržan u Canon veb prezentaciji i potonjoj podršci bez prethodno napismene dozvole od strane Canon-a.

 

Version 1

Issue date: 23/02/2005

  Vrh

spacer
            image
  • Home
  • Odredbe i uslovi