Za poslovnu upotrebu

Slideshow

Predstavljamo novu seriju imagePRESS C800

Razvijena da bi postavila nove standarde kvaliteta na polju digitalnog štampanja u boji

Slideshow

Sagledajte širu sliku

Vaše preduzeće može da sagleda širu sliku uz malu pomoć kompanije Canon.

Slideshow Image

Tamo gde vi vidite štampanje, mi vidimo uštedu

Slideshow Image

Da li je agilnost sada neophodna za prilagođavanje promenama?

Predstavljamo nove pristupe efikasnom upravljanju promenama.

Za poslovnu upotrebu

Kompanija Canon može da vam pomogne da pronađete savršeno rešenje za preduzeće

Poslovne usluge

Pogledajte naš asortiman poslovnih usluga

Usluge eksternalizovanja i savetovanja

Dobro informisan partner na polju informacionih tehnologija koji vam pomaže da odredite potrebe i procenite postojeće sisteme i radni proces, uz preporuke za poboljšanja koje će vam pomoći da realizujete planove poslovnog razvoja.

Usluge za upravljanje dokumentima

Uobičajeni globalni asortiman usluga napravljenih tako da vam pomognu da efikasno upravljate okruženjima za razmenu dokumenata i procesima za dokumente.

Usluge upravljanja štampanjem

Eksternalizovanje upravljanja i stalnog optimizovanja sistema uređaja za štampanje dokumenata i povezanih poslovnih procesa.

Usluge implementiranja

Glatka integracija novog poslovnog sistema ili komponente bez ometanja ili prekidanja osnovnih poslovnih aktivnosti.

Studije slučaja

Pogledajte kako je kompanija Canon doprinela uspehu ovih preduzeća

DHL

Zahvaljujući kompaniji Canon sada možemo elektronski da obrađujemo milione dokumenata, što naše složene, interne procese čini efikasnijim.

R&V Versicherung

Kompanija Canon je odvojila vreme kako bi otišla korak dalje u odnosu na naše zahteve i kreirala je rešenje koje je prevazišlo naša očekivanja u svakom pogledu. Kompanija Canon je pružila strategiju upravljanja štampanjem koja je generisala povraćaj investicije u kratkom roku i smanjila troškove u vezi sa štampanjem za preko 60%.