Održivost – Canon i održivo poslovanje

Cilj kompanije Canon je da posluje odgovorno. Smatramo da bi inovacije i tehnološka dostignuća koja ugrađujemo u svoje proizvode trebalo da obogate živote korisnika bez štetnih posledica po životnu sredinu. Osnovu našeg poslovanja i naše robne marke čini održivi ekonomski razvoj. Smanjujemo potrebu za korišćenjem novih prirodnih resursa, pažljivo pratimo ekonomski napredak i rizike i poštujemo zajednice koje zavise od nas.

Održivost predstavlja važan faktor za kompaniju Canon. Za nas, to uključuje usredsređivanje na smanjivanje uticaja na životnu sredinu; angažovanje u zajednicama; i podršku širem ekonomskom razvoju. Pored toga, predviđamo i poštujemo propise i standarde, pa čak se trudimo i da ih prevaziđemo tamo gde je to moguće.

Korporativna odgovornost
Preuzimamo odgovornost za uticaj koji imamo i pridržavamo se fer radne prakse. Naša posvećenost održivosti usredsređena je na tri ključne oblasti: životna sredina, društvo i poslovanje.

Saznajte više o te tri ključne oblasti:
Životna sredina
Društvo
Poslovanje

Global Compact Picture_UNGC logo
Tvrtka Canon Europe pridružila se inicijativi Ujedinjenih Naroda pod nazivom "Global Compact" (siječanj 2014.), obvezavši se promicati njezinih 10 općih načela na području ljudskih prava, radničkih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Sudjelovanjem u toj inicijativi i formalno potvrđujemo svoje nastojanje da u strategiju, kulturu i poslovanje ugradimo održivost.

Održivi razvoj
Naš dugoročni plan je da imamo tri regionalna sedišta, u Evropi, SAD i Japanu, uz centre za istraživanje i razvoj i mogućnosti za proizvodnju u svakom od tih regiona. Evropsko regionalno sedište počelo je da funkcioniše 1. januara 2013. godine, a zaposleni su raspoređeni na četiri lokacije: Canon Europe Limited, London, Ujedinjeno Kraljevstvo; Canon Europa N.V., Amstelven, Holandija; i bivše lokacije kompanije Océ u Venlu u Holandiji i Poingu u Nemačkoj.

Naša filozofija
Naše poslovanje zasnovano je na japanskoj korporativnoj filozofiji Kyosei, što u prevodu znači „zajednički život i rad za opšte dobro“. To znači da preuzimamo odgovornost za uticaj koji imaju naše aktivnosti, poštujemo korisnike, zajednice i zemlje u kojima poslujemo, kao i životnu sredinu. Saznajte više o filozofiji Kyosei.

Canon EMEA Sustainability Report 2012

Životna sredina – kreiranje održivijih proizvoda
Od dizajniranja i proizvodnje do upotrebe od strane korisnika i recikliranja materijala i njihove ponovne upotrebe, pružamo veću vrednost uz manju potrošnju prirodnih resursa i maksimalno smanjujemo količinu otpada recikliranjem i ponovnim korišćenjem resursa i materijala, kako bismo pomogli u sprečavanju pretnji od klimatskih promena.

U odeljku o životnoj sredini saznajte više o tome kako smanjujemo uticaj svojih proizvoda i operacija na životnu sredinu i promovišemo održivu potrošnju.

Društvo – ispunjavanje društvenih i etičkih obaveza
Cilj nam je da ostvarimo pozitivan doprinos društvu i da unesemo vrednost u živote ljudi na koje utiče naše poslovanje. Od korisnika do investitora; od zaposlenih do nevladinih organizacija, i lokalnih zajednica u regionu EMEA u kojima poslujemo, poštujemo svoje etičke obaveze i učestvujemo u programima za podršku zajednicama. To obuhvata različite aktivnosti, od očuvanja i obrazovanja do volontiranja zaposlenih. Detaljne informacije o načinu na koji uzajamno delujemo sa svojim akcionarima potražite u odeljku o društvu.

Poslovanje – poštovanje zakona i fer poslovanje
Cilj nam je da ostvarimo fer poslovanje na svim tržištima na kojima smo prisutni i da težimo ekonomskom razvoju uz poštovanje primenljivih zakona i propisa. Pridržavamo se složenih smernica i procedura za zaštitu korisnika i zaposlenih, uz povećanje održivosti poslovanja i ispunjavanje ekonomskih ciljeva. U odeljku o poslovanju potražite više informacija o našem načinu poslovanja.

spacer
            image
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report